Instituut EszenzZ
 

Ongewenst eetgedrag

Instituut EszenzZ biedt begeleiding voor mensen met een eetprobleem. Vrijwel iedereen met een eetprobleem is hooggevoelig. Instituut EszenzZ begeleidt echter ook personen met een dwang-, angst- of identiteitsstoornis volgens cliëntgerichte zienswijzen (oorsprong humanistische psychologie) die afwijken van met name reguliere klachtgerichte opvattingen. De cliënt staat centraal. Niet de behandelorganisatie of de behandelmethoden staan centraal, maar de persoon als individu. Elk persoon krijgt een op maat gemaakte begeleiding in de vorm van een individuele leergang. Het uitgangspunt is dat de mens vanuit zichzelf goed is. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat cliëntgerichte benaderingen effectief zijn.

De individuele leergang is specifiek gericht op boulimia, anorexia en BED welke effectief worden benaderd vanuit diverse invalshoeken en disciplines zoals bv de hypnotherapie, mentaal emotieve training (IMET) en de contemplatieve psychologie. De leergang is gericht op introspectie en bewustwording wat in bepaalde therapievormen juist ontbreekt.

Angst, paniek, dwang, obsessies, eetbuien, spugen, laxeren, machteloosheid, doelloosheid, depressies, en vaak ook leer- en concentratieproblemen, niet kunnen kiezen: het zijn allemaal noodkreten van iemand die pijn heeft. Geestelijke pijn, veroorzaakt door een opeenstapeling van een aantal, vaak schijnbaar kleine, geestelijke blessures uit het verleden. Veelal weten mensen niet eens waardoor zo'n stoornis ontstaan is. Veroorzakers zijn soms verborgen. Een eetstoornis heeft bijna altijd stress als bijverschijnsel. Langdurige stress is meestal één van de veroorzakers van het probleem en zolang die stress en al die andere oorzaken niet opgelost worden, blijven ze doorwerken. Door onze ervaringen weten we wat een eetprobleem emotioneel inhoudt. We kennen alle varianten van eetproblemen en allerlei uitingsvormen van angst en paniek. We kennen het verdriet en de machteloosheid, de schaamte- en schuldgevoelens die daarmee gepaard gaan. Al je gedachten, gevoelens en gedragingen nemen we serieus. Ze komen ergens vandaan en leiden tot datgene wat jij doet. Vanuit deze stelling zien we gedrag niet als verwijtbaars, maar als een signaal van iets wat je hindert. We helpen je van die hindernis af door naar je signalen te luisteren en de veroorzakers en de instandhouders van je probleem te vinden. We begeleiden je bij het definitief oplossen van die hindernissen op jouw manier. Niet wij bepalen hoe het moet, maar jij, vanuit jouw eigen systeem. De vorming van je eigen unieke identiteit is een belangrijk uitgangspunt.

   

Gratis kennismakingsgesprek

We bieden iedereen een geheel vrijblijvend/gratis individueel kennismakingsgesprek aan. We vinden het namelijk belangrijk dat je eerst de gelegenheid krijgt om kennis met ons te maken alvorens je gaat starten met een individuele leergang. Zo'n start moet natuurlijk wel goed voelen voor jezelf. Tijdens zo'n gratis gesprek wordt de individuele leergang bij Instituut EszenzZ specifiek betreffende je persoonlijke situatie weergegeven en kun je al je vragen stellen. Tevens verkrijgen wij de juiste informatie betreffende je specifieke situatie.

Kijk bij de kennismakingsmiddagen en maak gerust een afspraak. Uiteraard zijn diverse data in overleg mogelijk.