Instituut EszenzZ

Verkeerde personen aantrekken

8658verkeerdepersonen1492547906.jpg

Als altijd de 'verkeerde' personen aantrekken je juist uitnodigt om te leren het 'juiste' voor jezelf te gaan verkiezen, zijn die 'verkeerde' personen eigenlijk de 'juiste' om de liefde voor jezelf te ontdekken. 

Klinkt niet zo 'verkeerd' toch?

Je bent Licht

9834wijzijnlicht1492549908.jpg

Dat wat we werkelijk Zijn heeft geen eigenschappen. Het is een niet-iets en tegelijk alles omvattend. Het is het moeiteloze besef van 'ik ben'. En in dat 'ik ben' verschijnt alles, zoals het lichaam zelf met haar pijntjes, emoties en gedachten.

In dat 'ik ben' verschijnt 'mijn' versie van een wereld. 

Het is als licht. Wij zijn het Licht waarin en waardoor alles de mogelijkheid krijgt te verschijnen. Dat op zich is al Liefde. Want alles dat verschijnt heeft altijd twee kanten. Goed en fout, groot en klein, ziek en gezond, oorlog en vrede. Het mag er allemaal zijn. Licht zeurt niet. 

Het Licht heeft het al onvoorwaardelijk omarmd. Omdat alles in haar en dankzij haar bestaat. Omdat zij de voorwaarde is van 'mijn' wereld. 

Het is een ontzagwekkend schouwspel in Liefde en speelt daarin het spel van uitersten. Zo kan het zichzelf leren kennen. 

Het Licht zelf is Een. En kent geen schaduw. 
Binnen het Licht is alles Twee. En beleeft het de schaduwzijden.

Hooggevoelig of hoogsentimenteel?

66983574.jpg

Volgens het woordenboek betekent ‘sentimentaliteit’ overdreven gevoelig zijn. Zijn HSP’s dan in eerste instantie niet eerder hoogsentimenteel? Ook de test van Elaine Aron geeft inhoudelijk hoofdzakelijk een weergave van overdreven gevoeligheden van externe prikkels. Indien een HSP lasten ervaart van deze externe prikkels kunnen we stellen dat men op het moment van hulpvraag niet hoogsensitief, maar hoogsentimenteel is. De last is het sentiment, de mogelijkheid is sensitiviteit. Indien de lasten, die een hoogsensitief persoon ervaart, weg vallen kan er dus pas ruimte komen voor de aanwezige opmerkings-begaafdheid.

We bedoelen in dit kader dus niet dat ‘sentiment’ een algemene houding van ‘jammeren’ betekent (‘doe niet zo sentimenteel!’). Sentimenten kunnen ook vergeleken worden met verbindingsdraden vanuit de persoon, die gekoppeld zijn aan prikkels van de buitenwereld. Het maakt hierbij niet uit of deze verbinding nu positief of negatief is. We kunnen dus een sentiment hebben met vrienden, maar ook met onze vijanden. In alle gevallen zou je kunnen zeggen dat er een soort ‘hechting’ is van de buitenwereld.

De HSP vibreert op de beweging van de sentimenten. Als we juist gevoeliger worden, zijn we meer onthecht. Of als je onthecht bent, word je meer en meer gevoelig. Alleen iemand met bewustzijn kan gevoelig zijn. Als je geen gewaarzijn hebt, ben je niet gevoelig. Wanneer je bewusteloos bent, ben je totaal ongevoelig. Hoe meer bewustzijn, hoe meer sensitiviteit. Deze leergang legt de nadruk op dit gewaarzijn, het waarnemen. Als we daadwerkelijk gevoelig zijn en bewust Zijn, zijn we niet gehecht en dus los van de sentimenten.

Het geheel van het gewaarzijn verbreekt namelijk de verbinding, het vernietigt de brug, de verbindingsdraden tussen jou en personen, tussen jou en de wereld. Onbewustheid, niet gewaarzijn is de oorzaak van gehechtheid. De wereld is er, jij bent er, maar de brug tussen die twee wordt minder en minder naarmate je gewaarzijn toeneemt. De gehechtheid vormt dus een barrière en is tevens het sentiment. De oorsprong van het hechten is te vinden in het gevoel onvolledig te zijn. We hebben een soort aanvulling nodig om ons compleet te voelen. Deze, vaak onbewuste, zoektocht naar volledigheid doet bindingen ontstaan. En zo ook ontstaan er vanuit dit automatische gedrag onbewuste bindingen met externe ongewenste prikkels die de persoon als een last ervaart.

Als we meer onthechten wil dat niet zeggen dat we los staan van de wereld. Het tegendeel is eerder waar. Er is de ervaring meer compleet te zijn, één geheel te zijn. We missen minder en we hebben minder van de buitenwereld nodig. Je lijkt een eenling, maar je voelt een totale onafhankelijkheid in een ervaring van heelheid en eenheid met het bestaan.

Boeddha logeerde in een dorp; er kwam een vrouw naar hem toe, ze weende en huilde en krijste. Haar kind, haar enig kind, was plotseling gestorven. Omdat Boeddha in het dorp was zeiden de mensen: ‘Huil maar niet. Ga naar deze man. De mensen zeggen dat hij oneindig mededogen is. Als hij het wil, kan het kind herleven. Dus je moet niet huilen, ga naar deze Boeddha.’
De vrouw kwam met het dode kind, ze huilde, ze weende en het hele dorp kwam achter haar aan. Heel het dorp was aangedaan. Boeddha’s discipelen waren ook aangedaan. Ze begonnen in gedachten te bidden dat Boeddha toch maar mededogend zou zijn. Hij moet het kind zegenen zodat het weer tot leven komt, tot opstanding.

Heel wat discipelen van Boeddha begonnen te wenen. Het tafereel was zo aandoenlijk, het gaat je door merg en been. Iedereen was stil. Boeddha bewaarde het stilzwijgen. Hij keek naar het dode kind, zei niets en keek naar de wenende, huilende moeder. Na enige tijd zei hij tegen de moeder: ‘Huil niet, doe één enkel ding en je kind zal weer leven. Laat dit dode kind hier, ga terug naar het dorp, ga bij elk huis langs en vraag al die gezinnen of er ooit iemand in hun familie gestorven is, in hun huis. En als je een huis kunt vinden waar niemand ooit gestorven is, vraag dan van hen iets te eten, wat brood, wat rijst, of wat dan ook. En dat brood of die rijst zal het kind onmiddellijk weer tot leven brengen. Ga maar. Geen tijd te verliezen.’

En de vrouw was gelukkig. Ze had nu het idee dat het wonder ging gebeuren. Ze raakte Boeddha’s voeten aan en holde naar het dorp wat niet erg groot was. Er waren een stuk of wat huisjes, enkele families maar. Ze ging van de ene familie naar de andere met haar vraag. Maar iedere familie zei: ‘Nee, onmogelijk. Er is geen enkel huis, niet alleen in dit dorp, maar overal op aarde, waar nooit iemand gestorven is, waar de mensen niet door de dood geleden hebben en door de ellende en de pijn en het verdriet wat daaruit voortkomt.’

Langzaam maar zeker drong het tot de vrouw door dat Boeddha een handigheidje had gebruikt. Dit was onmogelijk. Maar toch was er nog steeds hoop. Ze ging door met vragen tot ze het hele dorp rond was gegaan. Haar tranen droogden op, haar hoop ebde weg, maar ineens voelde ze dat er een nieuw gevoel van rust over haar heen kwam, een sereniteit. Nu drong het tot haar door dat al wie geboren is sterven moet. Het is alleen maar een kwestie van jaren. De één sterft eerder, de ander later, maar de dood is niet te vermijden.

Ze ging terug, raakte weer aan Boeddha’s voeten en zei tegen hem: ‘Net wat de mensen zeggen, u heeft waarlijk een diep mededogen voor de mensen.’ Niemand kon begrijpen wat er gebeurd was. Zijn discipel Ananda vroeg Boeddha: ‘U had de jongen kunnen doen herleven. Hij was zo’n mooi kind en de moeder was zo in en in verdrietig.’ Maar Boeddha zei: ‘Zelfs als het kind was herrezen, zou hij toch hebben moeten sterven. De dood is onvermijdelijk.’

Ananda zei: ‘Maar u schijnt niet erg gevoelig te zijn voor de mensen, voor hun ellende en droefheid.’ Boeddha antwoordde: ‘Ik ben sensitief, jij bent sentimenteel. Juist omdat je gaat wenen, denk je dat je sensitief bent? Je begrijpt het leven niet. Je bent je niet bewust van het verschijnsel.’

In de stilte, die in Boeddha aanwezig was, werd sensitiviteit als opmerkings-begaafdheid benut. De sensitiviteit bracht de ander tot inzicht. Het waarachtige mededogen was er omdat hij deze vrouw hielp te groeien, hielp tot rijping te komen.

Sentimentaliteit is gewoon, sensitiviteit is buitengewoon. Ze wordt verkregen door inspanning en een mogelijkheid in het leven indien de sentimenten geen zware druk meer op je uitoefenen. Dan pas komt de ruimte. Sensitiviteit betekent een oplettendheid die alles aanvoelt wat er rondom je gebeurt. En je kunt alleen aanvoelen wanneer je niet gehecht bent, als er geen sentimentaliteit aanwezig is. Als je gehecht bent, ben je niet langer daar om te voelen, je bent uit jezelf weggegaan. Belangrijk om aanwezig te blijven. Als het ware dus in je ‘eigen binnenwereld’ terwijl de film van ‘de buitenwereld’ zijn gang gaat.

Uit het boek: 'Bewust-er-zijn met hooggevoeligheid'
Antoine van Staveren 
ISBN: 9789089543196

Het kind in jezelf zien

7273hetkindinjezelfzienisdeliefdezien1492592797.jpg

Kinderen zijn de nog onbesmette pure weergaven van een mens in wording. Kijken naar een kind is de puurheid zien. Het zien van de oorspronkelijke natuur zoals een dier maar dan met de aanwezige capaciteit van een rationele intelligentie en de mogelijkheid tot het kennen van het Zelf. Er zijn geen waarden en normen in het kind. Het kent geen schaamte, het is het nog onaangetaste leven zelf wat zonder drempels zichzelf in eenvoud moeiteloos manifesteert. Tot het moment dat er zich een afgescheiden 'ik-idee' gaat vormen wat onvoormijdelijk en noodzakelijk is op het toneel van de samenleving. De moeite wordt een feit door het idee anders te moeten zijn dan deze puurheid in actie. 

Kijken naar een kind raakt het hart, daar de echtheid, de puurheid, de natuurlijkheid, het 'vanzelf gaande', wordt gezien. Dat raken van het hart is het zien van deze ongrijpbare levensbeweging, de onbewuste herkenning van wat we allemaal waren en zijn, onder een deken van het idee een losgeraakt individu te zijn geworden. Iets dat een kind juist aan ons laat zien dat zoiets niet bestaat, maar slechts een programmering is van ons brein. 

We zijn nog steeds de puurheid. We zijn nog steeds de natuur die zichzelf via onze vorm manifest maakt. We zijn er echter blind voor geworden. We kijken de wereld in zonder te zien. 

We zijn nog steeds de echtheid, in het centrum van de verkramping. Door het idee een persoon te zijn, die de woorden 'ik', 'mij' en 'mijn' heeft toegeëigend, zien we het geheel niet meer en ervaren we met een afgescheiden tunnelvisie het leven.

Zoek je eigen blik van hoe je geraakt wordt wanneer je naar een kind kijkt. 
Transporteer deze manier van kijken in het beleven van de mens en eenheid verschijnt op het netvlies van het hart. 

We zijn die Liefde, die onnoembare grootsheid. Vanuit die blik kijk je niet vanuit je geprogrammeerd brein, maar vanuit je bewegingsloze oorsprong.

Je ziet je Zelf. 

Je ziet Liefde.

Uit het boek 'Zijnspiraties' (uitgeverij Elikser).

Verlies jij jezelf?

2484verliesjijjezelf1492596281.jpg

Verlies jij 'jezelf'?

Als je als hoogsensitief persoon geprojecteerd bent met je aandacht op de buitenwereld, leef je wellicht heel aandachtig in die buitenwereld maar je bent NIET in je eigen huis... Je leeft daardoor buiten jezelf: je leeft buitenstebinnen. Je bent UIT jezelf weg gegaan. Dat kost energie. Bakken energie...

Wanneer je als hoogsensitief persoon geaard bent, betekent het dat je in je eigen centrum verblijft zonder je af te schermen of wat maar ook te visualiseren. Dankzij je ogen de buitenwereld BEKIJKEN in plaats van via de ogen naar buiten VERDWIJNEN. Je ogen zijn ramen, daar hoef je toch niet uit te springen? 

Hoe doe je dat? Je houdt jezelf VAST terwijl je kijkt, loopt en praat. Net zoals je de hond uitlaat. Wanneer je de hond uitlaat en met iemand praat, dan laat je ook de riem niet los. Hondje loopt dan namelijk weg... Wanneer we onszelf vergeten te ervaren en te voelen IN de dingen die we doen, raken we letterlijk onszelf kwijt. 

Je blijft dan aanwezig in je binnenwereld terwijl je kijkt naar de buitenwereld. Je leeft binnenstebuiten en blijft aanwezig in jezelf. Je behoudt energie, en niet meer gebroken in de avonden.

Allereerst dien je dit te herkennen. Leef ik buitenstebinnen? Leef ik overal met mijn aandacht behalve in mezelf? Herkenning is de eerste stap. Onderzoek het maar eens voor jezelf.

Blijf binnen door er Bewust-te-Zijn.

Acceptatie van Zijn

3663acceptatie1492628724.jpg

Al heeft een boom een heel ander voorkomen dan zijn directe omgeving, mag het er dan niet zijn? 

Al heeft een boom een dikkere of meer donkere stam dan zijn directe omgeving, mag het er dan niet zijn? 

Al werpt een boom andere vruchten af dan zijn directe omgeving, mag het er dan niet zijn? 

Al heeft een boom als enige naalden in plaats van bladeren, mag het er dan niet zijn? 

De boom is er al. De vraag zelf is vreemd en onwetend. 
Waarom een boom vragen of die er mag zijn, terwijl die door de natuur zelf al jaren is gemanifesteerd? De vraag is daardoor onzinnig. 

Ook de verzorgende onderhoudende regenbui maakt ook deze boom liefdevol en voedend nat. Het regent niet om de boom heen. 
Ook de warme zonnestraal omarmt de boom zonder enige voorwaarde ten opzichte van het hele bos. Het schijnt niet om de boom heen. 

Gelukkig heeft de boom geen gedachtegang.
Het zou daardoor onnodig gaan lijden dankzij onzinnige vraagstukken die er totaal niet toe doen. 

De boom is door de natuur geaccepteerd, 
omdat de boom zelf de natuur IS. 

Alles wat er is, 
Is de natuur. 

Ook jij. 

Natuurlijk 

Hier

89833dfantasydigitalart.jpg

HIER

Is het je wel eens opgevallen dat 'je' altijd HIER bent?

De plaatsnamen kunnen anders zijn, de locatie kan verschillend lijken, maar in werkelijkheid is er alleen HIER.

Wat je bent is niet te lokaliseren. je bent niet in Heijen, Amsterdam, Genua, Trondheim, je bent HIER.Je bent niet bij je moeder, op je werk, in de tuin, op het strand. Je bent HIER.

De omgeving, die nooit los van je staat, mag er anders uit zien of anders voelen, maar alles wat zich lijkt te manifesteren is HIER. 

Er is geen 'daar', alleen in het denken, alleen op conceptueel niveau. Er is enkel HIER, niet een 'iemand' die ergens is en ergens voor moet waken of iets bereiken of worden.

Ego redeneert altijd van A naar B(eter). Die gelooft in verleden en toekomst, doelen stellen, targets halen, verbetering, evolutie.

De werkelijkheid is HIER.

Jij bent DIT 'HIER"!

 

Hans Laurentius

Boek: Olie op het vuur

Het ware sprookje

hetwaresprookje.jpg

Dichtbij hier vandaan was eens een man die woonde in een middelgrote stad. Hij kwam op het idee om uit natuurlijke producten een snoepje te maken. Het kostte hem veel onderzoek en tijd om uiteindelijk een snoepje te fabriceren met de gekozen natuurlijke ingredienten die ook nog eens goed smaakte en er aantrekkelijk uitzag. Het lukte niet heel erg goed maar hij wilde wel graag winst maken om ervan te kunnen leven. Het zou fijn zijn dat hij met de ontwikkeling van dat snoepje zijn geld kon verdienen en zijn gezin kon onderhouden. Misschien zelfs een mooi huis zou kunnen bouwen in het grote bos en een paar keer per jaar op vakantie zou kunnen gaan naar een ver mooi land. Dat hij bijzondere kleren aan zou kunnen doen en als het heel goed zou gaan, zou hij wellicht een mooie luxe auto en boot kunnen kopen. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn.

Maar ja, zijn snoepjes werden niet door iedereen lekker gevonden. En zo kwam hij op het idee om wat stofjes toe te voegen aan het snoepje zodat mensen het misschien steeds lekkerder zouden gaan vinden. Het maakte hem eigenlijk niet veel uit wat hij zou toevoegen. Als hij zijn doelen maar zou behalen, dan was hij tevreden. Zo voegde hij allerlei chemische stofjes toe aan zijn snoepjes die zo effectief waren dat de mensen die het kochten merkten dat ze veel lekkerder smaakten! Soms deed hij wel honderd stofjes in een snoepje, maar dat wist toch niemand en het werkte! De mensen vertelden het elkaar op het werk, op verjaardagsfeestjes en ook kinderen op school kletsten erover. Heerlijk waren ze. En de snoepjes hadden ook mooie kleuren. Ze vonden het heel bijzonder dat het zo gemaakt kon worden vanuit onschuldige natuurlijke producten. Mensen vonden het lekker en de zaken gingen goed.

Op een mooie dag bedacht de man om met zijn verdiende geld reclame te gaan maken op televisie bij de lokale omroep van de stad. De snoepjes werden uitgebreid in reclamespotjes aan de man gebracht als zijnde natuurlijk lekkere snoepjes. En lekker waren ze ook voor de mensen, maar dat kwam vooral door de inmiddels honderden chemische stofjes die hij aan de snoep toevoegde.

De man wist dat als je eenmaal deze snoep door de stofjes lekker vond, je er dan meer van wilde hebben. Alsof je er niet meer mee kon stoppen ze te eten. Dat vond hij wel wat want hij zag ondertussen zijn spaarrekening groeien en de plannen voor een nieuw te bouwen huis lagen al op tafel. Zijn zaken gingen goed, veel mensen uit het stadje aten zijn snoep, genoten ervan en iedereen was blij en voldaan.

Omdat de verkoop zo goed ging kreeg de burgemeester van het stadje een idee. Hij wilde ook van de winst profiteren en sprak met de man af dat hij ook een deel van de winst zou krijgen als hij ervoor zou zorgen dat de snoepjes bijna overal in de stad te koop zouden zijn. Omdat al heel veel mensen uit het stadje niet meer van die lekkere snoepjes af konden blijven liepen ze weinig risico. Het verkocht zichzelf! Dus hief de burgemeester belasting op de snoepjes. Er kwam elk jaar veel geld binnen. De man werd rijker en rijker, en de kas van de gemeente groeide gestaag door de verkoop.

Langzamerhand gebeurde er vreemde dingen met de mensen in het stadje. Ze kregen allerlei vreemde klachten maar wisten niet hoe dat kwam. Hun organen begonnen na mate men ouder werd op te zwellen. De nieren groeiden, de milt en de lever. Ook het hart werd groter en er kwam een moment bij een aantal mensen dat deze opgezwollen organen explodeerden. Ze klapten als het ware uit elkaar. Een erg pijnlijke dood was het. Dat moest onderzocht worden!Er kwam onderzoek. En al snel werd duidelijk dat de mensen die ziek waren, ook veel van die snoepjes hadden gegeten. Er was iets niet pluis! Na vele wetenschappelijke onderzoeken kwam men erachter dat de snoepjes ervoor zorgden dat mensen ziek werden en hun organen gingen opzwellen. De snoepjes bleken de oorzaak te zijn van alle ellende. In het begin werd het nog geheim gehouden en alleen de burgemeester en de man wisten ervan. Ze bedachten allerlei dingen om te voorkomen dat de mensen de snoepjes niet meer zouden kopen. Want stel dat dat zou gebeuren, zouden de man en de burgemeester geen winst meer kunnen maken. De man had inmiddels al een paar vakantiehuizen, drie prachtige auto’s en veel mooie horloges gekocht. Ook waren er veel vrienden in zijn bedrijf komen werken. Daar wilde hij natuurlijk niet vanaf als de snoepverkoop zou instorten. Ook de burgemeester zag de bui al hangen, want met het verdiende geld, en dat was inmiddels al best veel, legde hij wegen aan en onderhield hij gebouwen in het stadje. Ook stak hij zelf ook regelmatig wat geld ervan in zijn eigen portemonnee, maar dat hoefde natuurlijk niemand te weten.Hoe moesten ze dat nu oplossen terwijl er ondertussen steeds meer mensen ziek werden en tientallen zelfs aan de snoepjes overleden?

Natuurlijk moesten ze in eerste instantie voorkomen dat mensen de snoepjes niet meer zouden eten, wat dat zou hun heel slecht uitkomen. De burgemeester bedacht dat je met het geld van de belasting van de snoepjes geld zou kunnen stoppen in behandelingen tegen het opzwellen van de organen. Dat kostte heel veel geld, eigenlijk veel meer geld dan dat het opleverde. Maar ja, het gebaar was natuurlijk wel goed dat je aan de bevolking liet zien dat je er echt alles aan deed om het zwellen van de organen te voorkomen. De verkoop van de snoepjes kon dan gewoon doorgaan. Goed idee!

Op een dag kwam er een vrouw in de supermarkt en kocht een pakje yoghurt.Ze hield van yoghurt, en haar dochter van achttien jaar ook. Ze hielden overigens ook allebei van de heerlijke snoepjes die de man via dezelfde supermarkt verkocht. Alleen moeder had al een beetje last van een gezwollen nier. Maar het was zo lastig om die snoepjes niet te eten. Je wilde ze het liefst de hele dag eten. Haar dochter ontdekte een klein stukje glas in de yoghurt! Belachelijk! Dat zou een enorme schade, denk aan een inwendige bloeding bijvoorbeeld, kunnen veroorzaken! Het werd snel gemeld en er werd nog sneller actie genomen. Alle pakken yoghurt van deze fabrikant moesten van de burgemeester direct uit de schappen! De verwachting om nog een stukje glas te vinden was volgens de fabrikant vrijwel nihil, maar uit veiligheid voor de volksgezondheid werd preventief alles uit alle winkels verwijderd en het mocht vanwege het gevaar aan schade voorlopig niet meer verkocht worden. ‘Dat is maar goed ook’, zei de moeder met haar gezwollen nier later tegen haar dochter terwijl ze samen heerlijk genoten aan tafel van een schaaltje snoepjes. 

Al wilde je nog zo graag een pak yoghurt, je kon het niet meer kopen. De winkels zouden zelfs een hoge boete kunnen krijgen als ze dat toch deden. ‘Alles voor de volksgezondheid en veiligheid, dat hebben we hoog in het vaandel staan’, riep de burgemeester luid in een van de stadskranten.

Ondertussen werd de klantenkring van de snoepjes steeds groter en ook kinderen begonnen ze steeds eerder te eten. Soms al als ze dertien jaar oud waren. Ze vonden het cool en gezellig om op het schoolplein deze snoep te eten. Er waren wel eens tijden dat je er gewoon niet bijhoorde als je niet mee at. Of je werd gepest als je niet snoepte. De man vond het prachtig dat iedereen zijn snoep zo lekker vond. Hij maakte inmiddels snoepjes met heel veel chemische middeltjes erin, want die waren het stoerst op het schoolplein. De light-snoepjes waren voor meisjes, mietjes en watjes. Als je iemand wilde zijn, kocht je de meest dodelijke variant natuurlijk. Dat is normaal want dat doet iedereen.

Ondertussen kwamen de snoepers zelf erachter dat er een hoop chemische stoffen aan de snoepjes werden toegevoegd en de mensen waren heel kwaad. ‘Dat hadden ze nooit tegen ons verteld! Dat het nog gewoon verkocht mag worden!’, riepen ze boos. Gelukkig voor de man en de burgemeester waren er ook mensen die boos werden als ze niet meer zouden kunnen snoepen. En er zouden veel mensen werkeloos raken als het niet meer verkocht mocht worden. Ook zou de stadskas een hoop geld mislopen. Dus was het zinvol dat je het nog gewoon overal kon kopen. Alleen hoe moest dat dan met die zieke en dode mensen? Lastig, lastig.

Op een warme zomerdag, de zon scheen volop, bedacht de burgemeester, die veel aan de snoepjes verdiende, reclamespotjes voor op tv waarin aan ouders werd uitgelegd dat je je kinderen nooit moest laten snoepen. ‘Het is slecht voor je gezondheid. Je organen gaan misschien later opzwellen en dan ga je eraan dood’, werd duidelijk gemaakt op de radio, kranten, tv en journaal. Ook zei de burgemeester zelf in de reclamespotjes dat hij het belachelijk vond dat je het overal kon kopen. Zowat op elke hoek van de straat! Sommige mensen snapten dat niet zo goed, want het was toch de burgemeester zelf die daarvoor zorgde? ‘Dus wees bewust wat je je kinderen leert mensen’, riep hij. De burgemeester wist zelf ook wel dat wat hij zei heel oneerlijk was, maar daar stond hij niet te lang bij stil. Je zou dan mensen eerder boos kunnen maken dan tevreden.

Een ander idee van de burgemeester was om de belastingen van de snoepjes om de zoveel tijd fors te verhogen. De mensen die ze niet konden laten liggen baalden daarvan, maar de burgemeester zei dat de kans dan groot was dat ze zouden stoppen ze te kopen. Natuurlijk wist hij dat dat niet zo was, maar dan kreeg hij meer geld in het laadje.Ook plakte hij zwarte schreeuwende teksten en afbeeldingen van opgezwollen organen en stervende mensen op de verpakkingen van de snoepjes. Hij deed er echt alles aan om de mensen bewust te maken. ‘Ook al liggen de snoepjes op elke hoek van de straat, in vrijwel iedere winkel, koop ze niet!’, zei hij. Ondertussen kwam er veel geld binnen door de belastingverhogingen. Helaas bleek na tientallen jaren dat er meer en meer mensen dood gingen aan de snoepjes, en ook de behandelingen waren veelal niet effectief. De behandelingen zelf bestonden uit het toedienen van verschillende soorten gif in het lichaam om de schade die het gif van de snoepjes teweeg hadden gebracht, te kunnen herstellen. Sommige mensen vonden dit maar een rare behandeling om gif met gif te bombarderen. ‘Kunnen ze niets anders verzinnen? ‘Je wordt er nog zieker van’, zeiden ze. Maar niemand luisterde echt naar ze. Deze gifjes-verkopers hadden namelijk ook heel veel vrienden in hun bedrijfjes en mooie huizen en boten en horloges verdiend.

Ook waren de behandelingen enorm duur. Voor de meeste mensen kosten de behandelingen van een jaar evenveel als een gemiddeld woonhuis. Daarom had de burgemeester besloten dat ook mensen die zelf nooit hadden gesnoept een deel van hun inkomen moesten afstaan om deze behandelingen te kunnen betalen. Dat vonden die mensen helemaal niet leuk. Maar, zei de burgemeester van de stad, je doet het voor een goed doel, je doet het voor je medemens.

Het laatste wat de burgemeester nog kon verzinnen was om in alle winkels de snoepjes achter witte deurtjes te verkopen waarop geen ‘snoep’ stond gedrukt. Hij dacht dat kinderen en volwassenen er dan gewoon voorbij zouden lopen of dat mensen die nog nooit gesnoept hadden niet konden zien dat anderen in de rij stonden voor de snoepjes bij de blanco deurtjes die de hele dag open en dicht gingen. Hij had niet in de gaten dat wanneer je buitenkwam, er verschillende mensen de snoepjes zichtbaar voor iedereen stonden te eten. Sommigen zagen er ziek uit. Maar dat vond hij toch hun eigen verantwoordelijkheid.

Een rechtzaak aanspannen tegen de man had weinig zin. Je wist immers zelf wel dat ze vol zitten met chemische stofjes waar je aan dood kunt gaan, dus dan moet je ze niet nemen. Maar omdat de kinderen op school zagen dat hun ouders ze thuis aten, of hun vriendjes die daardoor stoer waren, wilden ze er ook graag bijhoren. Dus gingen ze stiekem snoep eten. Alleen konden de meesten er nooit meer vanaf blijven en snoepten ze door tot hun dood. Ook al hadden ze pleisters op hun arm gedaan met dezelfde stofjes om er vanaf te komen, of waren ze in dure therapieen en workshops geweest, niets hielp. Je mocht van de burgemeester tegenwoordig niet meer in openbare gelegenheden snoepen. 

En op het vliegveld had je overal snoephokjes waarin iedereen stond te snoepen.Vorige week is er voor de algemene volksgezondheid uit alle speelgoedwinkels een driewieler uit het schap gehaald want er zouden volgens de burgemeester mogelijk kleine stukjes plastic los kunnen gaan laten. Dat is een groot risico. Die Chinezen ook. Gevaarlijk volk. Daarom kun je maar het beste preventief en wijs handelen. Het was in zijn verkiezingsprogramma dan ook zijn motto geworden: Preventie en leven in wijsheid, voor elkaar! Daardoor kreeg de burgemeester dan ook weer de meeste stemmen bij de verkiezingen.

En zo leefden de man en zijn inmiddels groot geworden vriendengroep en de stadskas van de burgemeester nog lang en gelukkig.

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5