Instituut EszenzZ
 

Wat is Mentaal Emotieve Training? (MET)

Mentaal-Emotieve Training (MET)

De Mentaal-Emotieve Training verschilt van de meeste andere methodes. Belangrijk hierin is zoveel mogelijk kennis te bezitten om de oorzaken van de klachten te vinden, en de mogelijkheden om deze op te lossen. Het is belangrijk een brede eclectische en integratieve benadering te hebben om optimaal te kunnen inspelen op de processen van cliënten, ook bij meer complexe klachten. Tevens is het van essentieel belang om cliënten tijdens de sessie precies dat te bieden wat zij nodig hebben om hun problemen zelf op te lossen. De ontwikkelde cliëntgerichte behandeling blijkt bij deze klachten effectiever te werken dan de klachtgerichte behandelingen.

De Mentaal-Emotieve Training is een ervarings- en cliëntgerichte psychotherapeutische behandelvorm gebaseerd op een breed pallet aan methodieken. De methode is vooral gericht op de behandeling van mensen met een eet-, angst-, dwang- en/of identiteitsstoornis, maar is ook goed toe te passen bij minder ernstige klachten om het ontstaan van een stoornis voor te zijn. De methode is ontwikkeld vanuit het praktisch werken met mensen die deze klachten hebben. Vanuit de aanwezige kennis, inzichten en ervaringen in de omgang met deze ernstige klachten kan Mentaal-Emotieve Training een brede en effectieve bijdrage leveren aan het oplossen van een breed scala aan menselijke problemen in de samenleving.

Doel en achtergrond van de Mentaal-Emotieve Training 

De behandeling richt zich op het herstellen van de eigenheid van de persoon, zodat deze zichzelf weer volledig kan aanvaarden als de persoon die hij van nature is en van daaruit kan leven. Daarmee heeft de persoon geen (onbewuste) vervangende doelen, compensaties of aanpassingen nodig om erkenning te krijgen. Vanuit die stelling is het onjuist om de persoon te laten luisteren naar de oplossingen zoals anderen die, vanuit hun eigen specifieke systemen, bedacht hebben. Om deze reden is de behandeling bij ons individueel. Door niet de klacht te behandelen, maar de oorspronkelijke structuur van de persoon weer te activeren, kan de persoon de behoefte aan compensatiegedrag en aan vervangende doelen loslaten en afstand doen van de klachten. De persoon is pas volledig genezen als de klacht uit het hoofd is. Dat gebeurt als de persoon ervaart dat hij of zij er mag zijn zoals hij of zij is, zoals hij/zij gestructureerd is.

De behandelmethode is gestoeld op de volgende hoofdpijlers:

 1. Mensgericht: het totaal van de cliënt wordt aangesproken.
 2. Stil luisteren: onvoorwaardelijk en diepgaand luisteren, onderzoeken en reageren.
 3. Het onbewuste: zeer bepalend voor denken en handelen.
 4. Overlevingsstrategieën: waardevol, maar ook belemmerend.
 5. Individueel: individuele afstemming tussen cliënt en therapeut.
 6. Eclectisch: meerdere technieken worden integraal toegepast.
 7. Comorbiditeit: alle klachten worden als een gezamenlijk proces behandeld.
 8. Veroorzakers, instandhouders, gedrag: de behandeling richt zich op de keten van drijfveren en het gedrag.

De basis van de Mentaal-Emotieve Training is terug te voeren tot vier achtergronden: 

 1. De psychologie, als wetenschap van de drijfveren die leiden tot gedrag.
 2. De filosofie, als onderzoeksmiddel voor het beantwoorden van de vraag of datgene wat 'geweten' wordt wel klopt in de context van de specifieke cliënt of nog houdbaar is na voortschrijdend inzicht.
 3. Maatwerk, als instrument om vanuit de cliëntenbehoefte het zorgaanbod op individueel niveau maximaal aan te passen.
 4. Voortschrijdend inzicht, het leerproces dat bij de cliënt plaatsvindt en dat ook bij de therapeut plaatsvindt als het opdoen van nieuwe ervaring.

Verloop van de behandeling

De Mentaal-Emotieve Training brengt de onderlinge relaties tussen het denken, voelen en handelen zoveel mogelijk met elkaar in balans. Centraal staat het systeem van de cliënt. Luisteren, begrijpen en respecteren zijn de basis van de behandeling. De Mentaal-Emotieve Training stelt steeds de vraag hoe de klacht bij elke cliënt persoonlijk kon ontstaan en hoe deze ook weer vanuit de structuur van de persoon zelf kan worden opgelost. Deze persoonlijke benadering leidt tot genuanceerdere inzichten in de structuren van de klachten dan statistieken kunnen aantonen.

De behandeling begint met het creëren van veiligheid voor de cliënt. Daarna volgt het herscheppen van ordening in de beleving van de cliënt in de tijdseenheden 'hier & nu', 'verleden' en 'toekomst', en in het onderscheiden van 'ik' en 'de ander', waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden, logische en onlogische processen. Er wordt aandacht besteed aan het losmaken van de cliënt van haar innerlijke belemmerende factoren die de vermogens tot veranderingen in de weg staan.

Nadat de cliënt los is gekomen van de innerlijk belemmerende invloedssfeer, kan zij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het veranderen van het gedrag. Voor een belangrijk deel is de dwangmatigheid daarvan dan al veranderd in een drang. Deze drang wordt steeds beter hanteerbaar. Het ongewenste gedrag wordt steeds makkelijker doorbroken door nieuwe ervaringen en overtuigingen.

Vervolgens worden het zelfvertrouwen en de eigen waarneming en interpretatie versterkt. 

Daaruit ontwikkelt zich weer de oorspronkelijke identiteit van de persoon en kan de klacht oplossen. 

(Bron: IMET)