Instituut EszenzZ
 
LOGOLFL.png

Wat is het Life for Life project?

Het ‘Life for Life project’ is een initiatief van Instituut EszenzZ en is actief sinds 1 januari 2017. Het project biedt aan diegenen met een financiële probleemsituatie meer mogelijkheden tot het ontvangen van gewenste zorg. 

 

 

Visies

Wanneer we kijken naar het aanbod van producten en diensten in onze samenleving, valt het ons op dat het in bedrijfsvisies en organisaties vaak ontbreekt aan een eerlijke en verbindende visie. Diverse programma’s in de media maken dit kenbaar.

Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer bedrijven, organisaties en instellingen die op eigen initiatief een ander geluid laten horen en komen met nieuwe visies en verbindende overtuigingen om te laten zien dat gezonde, schone, eerlijke en zuivere producten en/of diensten zeker te realiseren zijn. Wanneer er door initiatiefnemers een innerlijke hartsverbinding ontstaat, wordt direct ervaren dat het werken voor slechts winstbejag niet het enige uitgangspunt kan zijn. Vervolgens ontstaat er een andere wens. Wij ervaren zo’n wens.

 

Zorgverzekeraars

Vrijwel ieder jaar stijgen de premies van de zorgverzekeraars. Ook stijgt het eigen risico regelmatig en de verwachting is dat deze stijging zich zal voortzetten. Het eigen risico weerhoudt veel mensen om de stap te maken naar de huisarts vanwege de mogelijke kosten die gemoeid zijn aan vervolgonderzoeken, ook in de geestelijke gezondheidszorg. Dit werkt volgens onze visie averechts daar mensen hierdoor verder in de gezondheidsproblemen kunnen komen en zich van verdere zorg onthouden vanwege hun financiële positie. Wij willen hieraan een bijdrage leveren om deze drempel te verlagen zodat de stap naar gewenste zorg eerder wordt ondernomen.

 

Aansluiting en financiën

Wij zien dat veel van onze klanten al jaren op zoek zijn naar een juiste en passende geestelijke zorgverlening. Een van de redenen die we vaak horen is het ontbreken aan financiële middelen om de gewenste geestelijke zorg te kunnen ontvangen, omdat deze gewenste zorg bijvoorbeeld niet of onvoldoende vergoed wordt. Doordat deze gewenste zorg daardoor niet kan worden benut kunnen mensen verder in de problemen komen en worden oplossingen niet of nauwelijks gevonden. Daardoor wordt de levenskwaliteit van deze groep mensen niet verbeterd maar verslechterd, terwijl een gewenste en voor hen juiste zorg wellicht wel voorhanden ligt. Alleen is het door hun gebrek aan voldoende financiële middelen onbereikbaar. 

Tevens zorgen de stijgende energierekeningen en inflatie voor zeer vervelende situaties. 

Wij vinden dat dit anders kan middels ons ‘Life for Life project’.

 

Mogelijkheden

Middels dit project willen wij binnen de ruimte en beschikbare mogelijkheden die er op dat moment zijn, hulpbehoevenden die financieel tussen de wal en het schip zijn geraakt en die binnen ons totaalaanbod passen, een hand toereiken. 

Denk hierbij aan nijpende levenssituaties zoals een persoonlijk faillissement, schuldsanering, personen die na een scheiding met kinderen financieel aan de grond zijn geraakt, of diegenen die vanwege gezondheidsredenen niet meer kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en daardoor geen financiële draagkracht meer hebben, en mensen die door andere omstandigheden leven op het landelijk sociaal minimum. 

Wanneer jij je herkent in een van deze situaties kun je contact opnemen met ons centrale nummer voor meer informatie betreffende de mogelijkheden voor het ‘Life for Life project’. We bekijken dan samen aan de hand van je beschikbare gegevens je persoonlijke situatie zodat we ons samen richten op de mogelijkheden die wij kunnen bieden om je persoonlijke doelstellingen te gaan bereiken.

Meer informatie? Bel ons algemene nummer: 0228 23 50 23.