Instituut EszenzZ
 
Cursussenlogo2021.png

Opleiding HSP Professional

Op 7 september 2024 starten we bij Instituut EszenzZ met de opleiding 'HSP Professional'! Deze opleiding is voortgekomen uit de leergang 'HSP begeleider', echter beschikt de opleiding over nog meer tools en mogelijkheden om met name hoogsensitieve personen te kunnen begeleiden. Dat betekent dat er verder, breder en dieper wordt gewerkt in een interessante, langere begeleidingsperiode.

Hoe lang duurt de opleiding HSP Professional?
Word HSP Professional in vijf boeiende, intensieve en passievolle maanden! Op basis van de eigentijdse 'EszenzZ methode' leer je in maar liefst dertien praktijkdagen heel praktisch, en met beide voeten op de grond, onder andere Hoog Sensitieve Personen (HSP) te begeleiden op hun weg naar meer ruimte, rust, vertrouwen, kracht en vrijheid. Uiteraard is deze opleiding therapeutisch ook breder inzetbaar.

Is het alleen toepasbaar voor hooggevoeligheid?
Nee, de inhoud is in basis geschikt voor het werken met hoogsensitieve personen, maar ook voor het werken met cliënten die bijvoorbeeld kampen met overspannenheid, burn-out, werken binnen het autisme spectrum, eetproblemen en angst-, dwang-, en identiteitsproblemen in algemene zin. 

Wat is de kern van deze opleiding?
Het uitgangspunt en de basis van deze opleiding, en voor vrijwel iedere HSP, is de lasten om te zetten in een 'zijnskracht'. Deze kracht wordt gevonden in jezelf en niet buiten jezelf. In je basis staan, je eigen centrum ervaren, je eigen ruimte, ofwel je binnenwereld beleven en van daaruit handelen is het startpunt. Het proces van 'buitenstebinnen leven' wordt middels de eigen ontwikkelde binnenwereld-buitenwereld methode tijdens de leergang totaal omgezet naar 'binnenstebuiten leven'. Voor velen betekent dat een grote verandering in het beleven van het (dagelijks) leven en van het beleven van het eigen persoonlijke zelf. Er ontstaat een gewenste rust, kracht en ontspanning en een gevoel van ruimte en vrijheid. De kern is niet jezelf 'afsluiten' middels bijvoorbeeld visualisaties maar juist: 'Bewust-er-zijn'. Uit het hoofd, en in je eigen ruimte leven. 

Welke onderwerpen komen aan bod in de opleiding HSP Professional?
Belangrijke onderwerpen die tijdens deze nieuwe opleiding aan bod komen zijn:

 1. Effectief leren omgaan met externe en interne (zintuiglijke) prikkels en omgevingsfactoren.
 2. Het hier-en-nu als thuisbasis realiseren.
 3. Je innerlijke veilige huis bouwen en bewonen (5 stappen).
 4. Omgang met emoties en gevoelens.
 5. Loskomen van belemmerende gedachtenstructuren.
 6. Effectief leren communiceren.
 7. Grenzen gaan herkennen en leren aangeven.
 8. Juiste en gewenste keuzes leren maken.
 9. Boeddhistische/contemplatieve psychologie.
 10. Leren werken met het innerlijk hooggevoelig kind.
 11. Ik-sterkte aanbrengen voor een groeiend zelfvertrouwen.
 12. Efficiënt kunnen structureren en plannen.
 13. De innerlijke weg bewandelen van moeten naar mogen.
 14. Een eigen unieke passende levenshouding vormgeven.
 15. Bewustwording over het zelf vergroten en versterken.
 16. Werken met metaforen, tekeningen en verhalen.
 17. Het leren gebruiken van de sensitiviteit en opmerkingsbegaafdheden.
 18. De Zijnskracht implementeren in je leven (voor de studenten zelf).

Deze methoden zijn de laatste jaren dankzij honderden verschillende individuele leergangen met cliënten verder ontwikkeld en gevormd. Deze methodieken en technieken worden sinds 2007 aangeboden. In Nederland werken inmiddels zo'n 60 actieve begeleiders effectief volgens deze specifieke behandelwijze.

Wat kan ik ermee gaan doen na het volgen van deze opleiding?
Middels de betaalbare opleiding tot 'HSP Professional' kun je toekomstige cliënten gemiddeld 10 tot 14 individuele bijeenkomsten aanbieden. Je beschikt na het volgen van deze opleiding over de middelen om hooggevoelige personen en anderen met klachten zoals burn-out te begeleiden in de meest voorkomende lasten waar zij mee kampen. Het is zeker mogelijk om desgewenst de inhoud van de opleiding te combineren met reeds bestaande disciplines in je eerder genoten opleidingen. We moedigen namelijk iedereen aan om de unieke eigen aanwezige kwaliteiten en vermogens verder uit te bouwen.

Wat zijn de ervaringen van cliënten?
Inmiddels hebben vele HSP's en andere cliënten een dergelijke individuele leergang gevolgd en beschouwt men de leergang als leerzaam en vernieuwend, effectief, nuttig, natuurlijk en bevrijdend. En natuurlijk mag een vleugje humor niet ontbreken.

De mogelijkheden die de individuen in zich herkenden zijn in de meeste gevallen tot uiting gekomen en benut. De lasten zijn na een onafhankelijk onderzoek tot een minimum beperkt gebleken of zelfs geheel verdwenen. Men leerde geen losstaande technieken maar een passende levenshouding vanuit moderne percepties en ervaringen die verder op de levensweg steeds meer kunnen worden verfijnd. Want jezelf zijn is een doorlopend proces... En nog boeiend ook. 

"We benaderen de totale persoon vanuit wie hij of zij van nature is.
Hierin kennen we geen goed of fout."

Kunnen jullie nog wat meer over de opleiding vertellen?
De opleiding bestaat uit een theoretisch deel en uit een groot deel zelf praktisch ervaren, beleven en doen. Je leert vele boeiende handvatten en praktische tools zodat je die kunt inzetten voor je werk met toekomstige cliënten. Je spreekt dan letterlijk uit ervaring omdat je de inhoud eerst zelf hebt ervaren! Daardoor groei je in eerste instantie dus zelf ook verder op je levenspad.

Als professional is het dus essentieel eerst jezelf op deze wijze te gaan ervaren alvorens je andere HSP's/cliënten via deze benaderingen gaat begeleiden. Je gaat niet in therapie maar je leert een ander perspectief over de 'kennis van jezelf' om van daaruit ook te gaan handelen. Dat wordt door de deelnemers veelal als een interessante reis ervaren. 

Dus het is niet alleen maar praten?
Nee, zeker niet! Kennisoverdracht alleen in de vorm van theorie is hierbij dus onvoldoende. De uiteindelijke cliënt moet ook gaan doen en niet alleen praten over de lasten. Men leert te oefenen in het dagelijks leven tijdens de situaties die plaatsvinden. Op het levenstoneel zelf. Omdat je als student de inhoud al zelf hebt ervaren ben je de ervaringsdeskundige voor je toekomstige cliënten, en met de juiste tools.

In de opleiding worden geen religieuze benaderingen of filosofieën overhandigd, ook al werken we tevens met oosterse zienswijzen. Juist het ontdekken van de eigen innerlijke waarheid, ziens- en zijnswijzen worden benadrukt. Je eigen kwaliteiten en vermogens vormgeven vanuit een solide aangeboden basis. Je leeft meer en meer vanuit je essentie. Het is daarom ook geen vorm van coaching, eerder een praktische studie over wie je bent.

Vanaf dit punt kan er steeds meer uit vrijheid worden geleefd. Er zijn zoals je bent. Exact dat wat de meeste HSP's en andere personen die lasten ondervinden belemmeren, maar waar juist alle mogelijkheden liggen.

In 2017 heeft een onafhankelijk onderzoek laten zien dat deze behandelvorm zeer effectief is. Meer informatie vind je in de rubriek 'onafhankelijk onderzoek en effectiviteit' op de pagina individuele begeleiding.

   

Voor wie?

De uitgebreide opleiding 'HSP Professional' is alleen geschikt voor professionele coaches en counsellors, begeleiders, (huis)artsen, bedrijfsartsen, psychologen en (psycho)therapeuten in de reguliere en complementaire geestelijke gezondheidszorg.

Deze opleiding is een stuk uitgebreider dan de leergang HSP begeleider. 

De opleiding is zowel geschikt als bijscholing, maar ook als omscholing.

Het is een investering voor jezelf, een cadeau voor je eigen levenspad, en voor het leven van anderen die op jouw levenspad verschijnen.

Wil je deelnemen?
Neem dan graag even telefonisch contact met ons op: 0228 23 50 23.

Uiteraard ben je ook welkom om eerst kennis met ons te maken via een persoonlijk gesprek!

 

Korte inzage over onze zienswijze

 

Wat ga je leren?

Hier volgt een overzicht van de onderdelen die in de opleiding 'HSP Professional' intensief aan bod komen:

Lesdag 1

 • Hoogsensitiviteit in het algemeen.
 • De kenmerken.
 • De verschillen tussen hooggevoeligheid en hoogsentimentaliteit.
 • Uitleg van het komende stappenplan.
 • Het voortraject.
 • Het kennismakingsgesprek.
 • Het intakeformulier en intakegesprek.
 • Doelen stellen en evalueren.
 • De verbindingsdraden (onafhankelijker worden van de ander en de buitenwereld).
 • Een eigen ruimte realiseren (de basis van in je kracht staan).
 • De HSP-3-in-1 test.


Lesdag 2

 • De mind als verzameling gedachten en losser komen van de soms pijnlijke identificatie ermee, de instandhouders van mentale pijn (denk aan belemmerende denkprocessen zoals overtuigingen, emoties en ook aan lichamelijke sensaties).
 • Het verschil tussen het natuurlijke en abstracte denken. 
 • Praktisch werken met verhalen en metaforen.
 • De vijf stadia van de mind (bewustwording van de eigen levensfase).
 • Demo: De praktische start met de cliënt.


Lesdag 3

 • Demo: De drie belevingsgebieden (Hier en Nu beleving/Tegenwoordigheidsbeleving). Ontdekken en ervaren.
 • Lineair denken en het Hier-En-Nu-Vat.
 • Demo: De Binnenwereld-Buitenwereld methode stap 1 (stapsgewijs in je kracht komen staan).
 • Het Bewust-er-Zijn.
 • Het waarnemen.
 • In groepjes oefenen.

Lesdag 4

 • De personificatie 'Mister Mind' in ons hoofd (luchtige karakterschets van het westerse denken en het lijden wat eruit voortkomt).
 • De verdwijningstekening (hoe 'verdwijn' ik telkens uit het hier-en-nu moment en hoe kan ik dat veranderen?).
 • De aandachtslang (hoe wordt aandacht bestuurd?).
 • Demo: De Binnenwereld-Buitenwereld methode stap 2 (stapsgewijs in je kracht komen staan).
 • In groepjes oefenen.

Lesdag 5

 • De aandacht en resultatentekeningen (hoe werkt aandacht in de praktijk?).
 • Demo 1: De Binnenwereld-Buitenwereld methode stap 3 (stapsgewijs in je kracht komen staan).
 • Demo 2: Het eigen domein (grenzen herkennen, erkennen en aangeven).

Lesdag 6

 • Effectieve communicatie (hoe vertel ik mijn mening en waarheid en gevoelens?).
 • Demo: De Binnenwereld-Buitenwereld methode stap 4 (stapsgewijs in je kracht komen staan).
 • In groepjes oefenen.


Lesdag 7

 • Demo 1 en 2: De Binnenwereld-Buitenwereld methode stap 5 en klassikaal optionele stap 6 (stapsgewijs in je kracht komen staan).
 • Demo 3: Het eigen domein (grenzen herkennen, erkennen en aangeven).
 • Praktijkvoering in het kort.


Lesdag 8

 • De Contemplatieve/Boeddhistische Psychologie (wie of wat ben ik? Welke vormen van lijden kennen we? Hoe bevrijd ik me daarvan?).
 • Demo: Het pad van moeten naar innerlijk mogen bewandelen (de vrijheid van moeten en niet mogen, naar mogen en niet hoeven ervaren)
 • In groepjes oefenen.


Lesdag 9

 • Werken met het IHDIHB boek: Ik (H)erken Dat Ik Hooggevoelig Ben. Er wordt aan de hand van zo’n negentig illustraties gewerkt met het innerlijk hoogsensitief kind om via omkeringen de persoon met name de erkenning, de innerlijke kracht en het zelfvertrouwen te laten ervaren.
 • Demo.
 • In groepjes oefenen.


Lesdag 10

 • Demo: De fontein der jeugd (energie regulatie).
 • De vier talen (hoe maak ik de juiste keuzes voor mezelf?).
 • In groepjes oefenen.


Lesdag 11

 • Demo: De activiteitenlijn (planning en structuur aanbrengen) .
 • In groepjes oefenen.


Lesdag 12

 • Zijnskracht voor de studenten zelf (dag 1).
 • Leven vanuit de oorspronkelijkheid waarin vertrouwen, kracht, liefde en veiligheid in jezelf centraal staan.
 • Je lichaam en buikcentrum belichamen.
 • Oefenen met elkaar met beeld, beweging en geluid.


Lesdag 13

 • Zijnskracht voor de studenten zelf (dag 2).
 • Leven vanuit de oorspronkelijkheid waarin vertrouwen, kracht, liefde en veiligheid in jezelf centraal staan.
 • Je lichaam en buikcentrum belichamen.
 • Oefenen met elkaar met beeld, beweging en geluid.
 

Altijd lieve, leuke passievolle groepen

 

Praktische informatie

Startdatum
7 september 2024.

Docenten
Antoine van Staveren en Seraphim Berger.

Groep
Gemiddeld zijn er 10-12 deelnemers per groep.

Locatie
Instituut EszenzZ
Dorpsstraat 84-86
1693 AH Wervershoof

Studietijd 
Theorie plus minus 2 uur per week. Verder is het formeren van oefengroepjes wenselijk waarbij met regelmaat wordt geoefend; plus minus 1 x per week of 1 x per 2 weken.  De opleiding vindt plaats op 13 zaterdagen (verdeeld over 5-6 maanden). De opleiding zal starten indien er minimaal 6 personen deelnemen.

Materiaal
De leergang is inclusief uitgebreide theoriemap en inclusief de boeken 'Hartsverhalen voor iedere HSP', 'Bewust-er-zijn met hooggevoeligheid' en het IHDIHB boek (Ik (H)erken Dat Ik Hooggevoelig Ben), die op de eerste lesdag worden uitgereikt.

Examen
Het examen bestaat uit het maken van twee verslagen met cliënten waarin de cursist laat zien de basis van de opleiding te beheersen.

Diploma
Er zal er een diploma 'HSP Professional' worden uitgereikt indien men het aantal lessen voldoende heeft gevolgd en wanneer men de praktijkopdrachten heeft ingeleverd en met een voldoende heeft afgerond. Er mogen maximaal twee lessen worden gemist. De gemiste lessen kunnen in overleg later worden ingehaald in een volgende groep.

Landelijk netwerk
Voor gediplomeerde professionals bestaat de mogelijkheid zich bij ons landelijk netwerk 'HSP Begeleiders Nederland' aan te sluiten (HSPBN). Iedere HSP Professional krijgt een HSP Professional logo.

Kosten
All-in incl. btw: 2499,00 euro. In termijnen betalen kan uiteraard in overleg.

Accreditaties
Accreditaties bij diverse beroepsverenigingen kunnen in overleg worden aangevraagd.

Overnachten
Kom je van ver en vind je het prettig om de avond voor de les in het Zen Guesthouse te overnachten? We hebben altijd een aantal plaatsen beschikbaar speciaal voor de leergangen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Op de volgende zaterdagen van 10:00 - 16:00 uur worden de lessen gegeven: 


Groep september 2024: 

 • Zaterdag 07 september 2024
 • Zaterdag 14 september 2024
 • Zaterdag 21 september 2024
 • Zaterdag 28 september 2024

 • Zaterdag 12 oktober 2024

 • Zaterdag 09 november 2024
 • Zaterdag 16 november 2024
 • Zaterdag 23 november 2024
 • Zaterdag 07 december 2024
 • Zaterdag 14 december 2024
 • Zaterdag 11 januari 2025
 • Zaterdag 18 januari 2025
 • Zaterdag 01 februari 2025
 

Foto impressie leergang en opleiding

 

Werken jullie ook online?

Tegenwoordig vinden veel activiteiten online plaats en dat kan voor diverse soorten studies een zeer effectieve uitkomst zijn.
Het geeft vaak voordelen, denk aan het ontbreken van reistijd, meer flexibiliteit en comfort (lekker in de tuin bijvoorbeeld). 

Bij andere opleidingen of workshops is dat toch wat lastiger. Wat ons betreft zeker wanneer je later met mensen en hun gevoelsmatige problematiek gaat werken waarbij ook emotionele sturing moet plaatsvinden of wanneer je zijnsgericht werkt met cliënten. Bij zo effectief mogelijk zijnsgericht werken moet je er energetisch leren zijn en daarbij is het van essentieel belang om juist dan in de praktijk ook energetisch aanwezig te zijn. Hoe kun je er in het leven krachtig leren zijn wanneer je tijdens het leren daarvan live afwezig bent? 

Ook de volgende redenen geven aan dat we alleen in een klassikale live-setting werken:

 • Tijdens live werken is non-verbale taal makkelijker zichtbaar dan wanneer je achter een scherm zit. Voor zowel je medestudenten als voor toekomstige cliënten. Vochtige ogen, een trilling, een subtiele verandering in ademhalen, een lichaamsbeweging buiten beeld, een huidsverkleuring en dergelijke zijn van cruciaal belang. Die essentiële taal wordt online zeer afgezwakt wat de effectiviteit van de begeleiding niet ten goede komt.

 • We werken met oefeningen die samen in wisselende groepen worden uitgevoerd en uitgebeeld. Daarbij vindt altijd energie uitwisseling plaats omdat je met diverse mensen en daardoor diverse gevoelens werkt. Er ontstaan belevingen die je eerst zelf gaat ervaren. Met elkaar en voor elkaar.

 • Alle zintuigen worden in de opleidingen en groepswerk geopend en benut. Er ontstaat daadwerkelijk contact.

 • De dynamiek van de groep is niet alleen fijn, maar ook van groot belang. Het is versterkend, stimulerend en werkt steunend en motiverend voor elkaar. Het zorgt voor een groeiende passie dankzij elkaars aanwezigheid.

 • De doorwerking van de oefeningen is groter in het dagelijks leven omdat de groepsenergie het denken even op de achtergrond zet.

 • Langdurig studeren achter een scherm kan voor oogproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn en rugpijn zorgen.

 • Bij emotionele activiteit is er een veilige en kundige directe sturing nodig. Ook het aanvoelen en daarop inspelen zijn toepasbaar en van groot belang.

 • De verbinding en gevoel van eenheid in de groep is essentieel.

 • Omdat je met mensen gaat werken moet je ook alle aspecten van het menszijn kunnen integreren. Online werken kent ook daarin zijn beperkingen.

 • De toekomstige cliënten voelen zich veel meer gehoord, veilig en gezien doordat je je in elkaars levende aanwezigheid bevindt. Bij het werken van achter een scherm wordt altijd een vorm van afgescheidenheid gerealiseerd, dat zorgt voor minder gevoelsbelevingen. Zeker bij hoogsensitieve personen. 

 

We willen effectief samen leren 
door samen te zijn, samen te verbinden en samen te delen  

 

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de toekomstige workshops en opleidingen tot 'HSP Professional', schrijf je dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. Het voordeel is dat je als eerste de nieuwste informatie ontvangt. Je kunt je makkelijk ook weer uitschrijven als je wilt.

 

HSP leergang.jpg

 

Ervaringen

"Het heeft mij persoonlijk zo veel gebracht, dat had ik vantevoren niet bedacht. Vooral inzicht, kennis en verduidelijking en er zijn vele kwartjes gevallen waardoor ik mijn acceptatieproces een boost heb kunnen geven.
De ambiance van de nieuwe locatie en de persoonlijkheden van Antoine en Seraphim hebben voor mij het plaatje compleet gemaakt.

Ik voel mij nu sterker, krachtiger en positiever. Dit wil ik graag uitdragen in mijn werk en anderen hierin begeleiden

Dank!"

Gerdien de Vries"Mooie ruime, inspirerende en landelijk gelegen locatie van instituut Eszenzz aan de Dorpsstraat in Wervershoof. Olv de zeer professionele begeleiding van Antoine en Seraphim. Bijzonder fijn is de persoonlijke aandacht voor elke cursist. Verder zorgt de humor van Antoine voor een extra sausje bovenop de zeer inspirerende, deskundige, inhoudelijke en praktische bijeenkomsten. De sfeer in de groep heb ik als respectvol en liefdevol ervaren. Inmiddels heb ik mijn certificaat op zak om HSP’s te begeleiden. Ik kan het van ♥️ aanbevelen. 

Bedankt Antoine en Seraphim voor deze onvergetelijke innerlijke reis!"

Frédrique Koomen

 

 

De buitenwereld als last ervaren: hoogsentimenteel

HSP lasten.jpg

'Buitenstebinnen leven'.

 

De binnenwereld als kracht ervaren: bewust-er-zijn

HSP in je kracht.jpg

'Binnenstebuiten' leven.