Instituut EszenzZ
 

Wat is de EszenzZ methode?

De praktische individuele begeleiding vindt plaats middels de EszenzZ methode die rond 2004 al vorm begon te krijgen en die sinds 2007 ook in therapeutengroepen wordt gegeven om ook in andere praktijken klachten omtrent bijvoorbeeld hooggevoeligheid te kunnen behandelen. Zo is er in Nederland een HSP Begeleiders Netwerk (HSPBN) ontstaan. 

Deze methode begeleidt personen van een begin tot een toetsbaar einde in de basislasten omtrent het hooggevoelig zijn en andere klachten zoals burn-out, eetproblemen, angststoornissen en identiteitsproblematiek. Door persoonlijke ervaringen (ervaringsdeskundig), onderzoek, en door veel praktijkervaring dankzij de duizenden sessies met cliënten zijn er nieuwe visies en technieken ontstaan en uitvoerig getest. Dergelijke technieken dragen bij aan een effectieve omgang omtrent de aanwezige lasten. Hierdoor is er een eigen zienswijze en werkwijze ontstaan. Er wordt veel gebruik gemaakt van verhalen en metaforen, omdat met name hooggevoeligen veelal uitstekende beelddenkers zijn. Ook wordt er veel praktisch geoefend. Deze eigen zienswijze wordt de cliënt uitgelegd en getoond en direct door de cliënt onderzocht in de eigen beleving. Niets aannemen, maar zelf onderzoeken. 

Er zijn diverse technieken binnen deze methode gegroeid, waaronder de bekende ‘binnenwereld-buitenwereld’ techniek, de drie belevingsgebieden (Hier & Nu), de verdwijningstekening, de aandachtsslang, het illusoire persoontje ‘Mister Mind’, de activiteitenlijn (een juiste planning en structuur aanbrengen), de aandacht en resultatentekeningen, het eigen domein (grenzen leren aangeven), Zentherapie, effectieve communicatie en de vier talen (juiste keuzes maken).

De methode is niet statisch, maar ‘leeft’ en wordt telkens verbeterd en uitgebreid met nieuwe belangrijke technieken. Ook krijgen professionals de kans zich hierin verder bij te scholen in losse workshops.

Om een stukje over deze zienswijze duidelijk te maken kun je de video bekijken van een samenvatting van een lezing van Antoine van Staveren in de Metaal Kathedraal in Utrecht.

Zo heeft de EszenzZ methode het uitgangspunt HSP’s en anderen te begeleiden in hun basislasten.

Uiteraard zijn er genoeg situaties te bedenken waarbij er meer nodig is dan voorgenoemde technieken. Mensen kunnen naast de basislasten dus ook vervelende angsten ervaren, of burnout geraken, een dwangprobleem, eetprobleem of identiteitslast beleven. Om die lasten te kunnen behandelen worden er meerdere technieken en meer uitgebreide visies aangereikt om effectief de gestelde doelen te bereiken.

Hierin gaan we altijd uit van de voorgenoemde basis. Het zorgt voor een belangrijke draagkracht in de training/begeleiding. Daarbij wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de mentaal-emotieve training (MET) die op deze website inzichtelijk wordt gemaakt. Tevens gebruiken we diverse facetten van de moderne hypnotherapie. Maar de ingrond, de rode draad binnen het geheel is de visie vanuit de contemplatieve psychologie, ook wel de boeddhistische psychologie genoemd. Tevens komen er veel aanreikingen vanuit de Advaita Vedanta in de leergangen terug ter bevordering van zelfonderzoek op diverse vlakken binnen onszelf. 

Wil je meer informatie of heb je vragen? 

Neem dan gerust even contact met ons op. Ook voor een gratis kennismakingsgesprek.