Instituut EszenzZ
 

Gratis en vrijblijvend kennismaken!

eszenzz therapie.jpg

We geven je graag mondelinge toelichting op je persoonlijke vragen en natuurlijk omtrent je specifieke situatie. Maak gerust gebruik van een geheel vrijblijvend en gratis individueel kennismakingsgesprek. Hierin wordt door Antoine van Staveren de werkwijze van Instituut EszenzZ verder verduidelijkt en wij ontvangen de benodigde informatie over je situatie. Zo kijken we allebei naar de mogelijkheden die bestaan om jouw doelen samen te gaan bereiken.

De afspraken zijn bij voorkeur telefonisch of via mail te reserveren. Uiteraard zijn er ook andere data mogelijk in overleg.

Neem voor een afspraak telefonisch contact op via ons algemene nummer: 0228 23 50 23.

Je bent van harte welkom in onze sfeervolle ruimte! 

 

Voor wie?

Over het algemeen kunnen de individuele begeleidingen ingezet worden voor de volgende klachten die het dagelijks leven kunnen beperken:

Hooggevoeligheid:

 • Omgaan met aanwezige klachten (van last naar kracht) omtrent hooggevoeligheid (m.n. omgang prikkels, negatief zelfbeeld, stress, onzekerheid, emoties, planning en structuur, communicatie, keuzes maken, grenzen ontdekken en/of aangeven, omgang met kritiek, perfectionisme, piekeren, jezelf kwijtraken en/of wegcijferen, relaties) 

Spanningen:

 • Omgaan met spanningen (nervositeit, piekeren, malen, onrust) 
 • Omgaan met stress en stress situaties (werk, familie, maatschappelijk e.a.)
 • Hyperventilatie
 • Burnout (herstel, preventie en reïntegratie)

Angststoornissen:

 • Paniekstoornis (vaak ook doodsangst)
 • Agorafobie (straat- en pleinvrees)
 • Gegeneraliseerde angststoornis (overmatig piekeren en malen voor situaties)
 • Sociale angst (angst voor afwijzing, vernedering of kritiek door anderen, angst voor openbaar functioneren, angst om te blozen)
 • Faalangst (angst om niet goed genoeg te presteren, fouten te maken en het niet goed genoeg te doen, angst voor feedback en kritiek)
 • Specifieke angsten (m.n. (auto)examenvrees, reizen)
 • Negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen

Dwangstoornissen - obsessieve-compulsieve stoornis:

 • Voorbeelden van dwangstoornissen zijn was- of douchedrang, dingen moeten herhalen tot het helemaal perfect is, dingen moeten tellen, dwangmatig schoonmaken, controledwang (bijvoorbeeld ook het steeds controleren of de deur wel echt op slot zit en of het gas wel uitgedaan is). 

Identiteitsproblemen:

 • Je eigen structuur niet herkennen, wie ben ik?
 • Onveilige gevoelens
 • Veel moeten, niet mogen-gevoelens
 • Negatief zelfbeeld
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Leegtegevoelens

Overige (veelal gerelateerde) klachten:

 • Neerslachtigheid en depressiviteit
 • Seksuele problemen
 • Relatieproblemen
 • Concentratie en geheugenproblemen (studie-, werk-, sportprestatie)
 • Sociale vaardigheden

Eetstoornissen

 • Boulimia
 • Anorexia
 • BED
 • Compulsive Overeating
 

De basis voor HSP, burn-out, eetproblemen, sociale angsten: de binnenwereld-buitenwereld methode

 
EszenzZ_therapielogo2021png

Wat is een individuele leergang?

De individuele leergangen binnen Instituut EszenzZ worden gegeven door Antoine van Staveren.

Een individuele leergang of training is wat anders dan traditionele therapie, omdat zelfbewustwording, zelfontplooiing en vorming centraal staan. Deze individuele leergang wordt helemaal afgestemd op jou, in plaats van dat jij je moet afstemmen op een of andere behandelvorm. Een individuele leergang zou je ook een ‘studie naar jezelf’ kunnen noemen om uiteindelijk een geheel eigen levenshouding te realiseren. Niets aannemen van iemand anders, maar echt zelf in jezelf gaan onderzoeken (introspectie). Jezelf bestuderen, je klachten, je wensen, je behoeften, je pijn, je verlangens, je waarden en normen, je totale zijn en alles wat daar in gebeurt, met een open oordeelloze blik.

Jezelf bestuderen? Waarom is dat belangrijk?
Het is essentieel om allereerst bewust te worden voordat je daadwerkelijk kunt veranderen. Je gaat onderzoeken hoe je je automatisch vereenzelvigt met je lichaam, je emoties en je gedachten en alle lasten die daaruit voort kunnen komen. Zonder vooringenomenheid vanuit allerlei westerse dan wel oosterse filosofieën, maar jezelf ontdekken vanuit je eigen ogen, in plaats vanuit de ogen van andere mensen of systemen. We werken vanuit jouw werkmap die je krijgt in de training,.

Door dus op een andere, eigen manier naar jezelf te gaan kijken ontstaat inzicht in je manier van hoe je innerlijk lijdt. En vanuit die inzichten (de fase van bewustwording) kan er al vanzelf verandering gaan ontstaan. En als jij verandert naar wie je werkelijk bent, verandert je gedrag vanzelf mee. Vaak gaat dat moeiteloos.

Begrijp ik het goed dat bewustworden al direct effectief kan zijn?
Dat klopt. De ervaring laat zien dat er al tijdens dit innerlijk onderzoek grotere processen in gang kunnen worden gezet. De binnenwereld-buitenwereld methode is als onderdeel van de totale EszenzZ methode hierbij een zeer effectief startpunt maar voor veel cliënten totaal ‘life changing’ gebleken. De veranderingen die in de leergang plaatsvinden zijn veelal als een sleutel, die past op vele sloten die het leven met zich meedraagt. Ook in de toekomst.

Door op een andere manier naar jezelf te gaan kijken dan je bent gewend, kom je ook structuren tegen in jezelf die niet van jou zijn. Ze zijn vaak van anderen (denk bv aan opvoeders, leraren, relaties). Maar wat is wél van jou? Het antwoord hierop vinden is niet altijd zo eenvoudig..

Dus mijn overtuigingen en structuren zijn niet van mij?
We hebben in onze opvoeding geleerd een ‘iemand’, een ‘ikje’ te zijn. Ook scholing, culturen, religies, vriendschappen en relaties zorgen voor de ontwikkeling van dat ‘ikje’. En dat is natuurlijk ook nuttig om te kunnen functioneren in de maatschappij. We hebben een ‘ikje’ praktisch gezien nodig. Maar soms leren we visies van anderen waarin we onszelf eigenlijk niet geheel, of geheel niet in herkennen. Ook overkomen ons situaties waardoor we dusdanig worden gevormd dat we verwijderen van ons eigen werkelijke diepe gevoel. Zo ontdekken we vaak belangrijke delen van onszelf niet doordat we door de omgeving werden 'ingedrukt', terwijl we ons het liefst in alle vrijheid zouden willen 'uitdrukken'. In deze individuele training ga je leren jezelf weer 'uit te pakken', jezelf in bloei te zetten, jezelf uit te drukken. 'Gewoon' zoals je bent. Dat is niet egoïstisch, maar intelligent.

Ik voel veel, maar soms weet ik niet wat ik voel. Of van wie het is. Dan zit ik vol en dat is vermoeiend.
Soms is dat innerlijk voelen logischerwijs erg moeilijk geworden en kunnen we er nog nauwelijks bij komen. Veel mensen lopen dan met dezelfde soort vragen rond: ‘Is hetgeen wat ik heb geleerd over mezelf daadwerkelijk van mij? Wie ben ik nu eigenlijk? Ben ik dat wat anderen van mij vinden? Ben ik mijn gedrag of prestaties? Hoe moet ik mezelf zijn? Mag ik dat wel zijn? Afijn, we zitten vaker in ons denken dan in ons hart. En daar word je ook moe van. Dat kun je stapsgewijs veranderen. Met een beetje humor erbij, ook belangrijk.

Maar ergens diep van binnen weet ik wel dat ik er mag zijn en van daaruit mag en kan gaan leven.
We weten het 'ergens diep van binnen' nog wel, maar het is erg lastig om daar in je eentje gevoelsmatige duidelijkheid in te verkrijgen. Dat 'ergens diep van binnen' is waar we onze focus in de leergang op hebben. Dat je je oorspronkelijkheid gaat leven, ongeacht wat een ander daarvan zal vinden. Dat je vrij bent om te zijn wie je bent, dat je je eigen kleur mag gaan schijnen. Dat je als het ware je ‘fabrieksinstellingen’ van de levensfabriek moeiteloos ruimte gaat geven. Kortom, persoonlijke vrijheid ervaren in het zijn van wie je bent, zoveel mogelijk zonder bv allerlei angsten, dwang, stressklachten, sensitieve klachten of ongewenst eetgedrag.

Dat is voor veel mensen een heel interessante ontdekkingstocht: diegene worden, die je van binnen al bent en ergens ook al kent. Misschien moet je daarvoor juist iets niet doen, om te worden wie je al bent... In die perceptie, is het leven op deze planeet tevens een 'afleerschool'.

Ik zoek ergens naar in mijn leven, want soms voel ik me zo leeg vanbinnen.
In de individuele leergang kennen we het principe ‘er bestaat geen goed of fout’. Het gedrag wat je hebt heeft namelijk een intentie voor jou. Maar wat is die intentie nu eigenlijk? Wat wil ik ervaren? Waar ben ik nu echt naar op zoek? Ook in je eentje een antwoord krijgen op die vragen is vaak lastig. Uiteindelijk zien we dat de zoektocht naar liefde ons gemeenschappelijk doel is. Alleen de manier waarop we die trachten te vinden is niet zo effectief (meer).

Gaan we alleen maar praten in de sessies?
Nee zeker niet. Met praten alleen kom je er niet. Uiteraard is een individuele leergang/training niet compleet zonder interessante oefeningen en thuisopdrachten om veranderingen te gaan stimuleren. Je dagelijks leven is het podium waarop je kunt oefenen. Oefenen en vooral herhalen is zeer belangrijk. Vergelijk het met het leren van een taal. Maar dan je innerlijke taal. Tijd aan jezelf besteden is als een leerzame studie. Het is een waardevolle levensinvestering. Een individuele leergang is een boeiende reis voor jezelf die je samen loopt met de trainer. Een innerlijke ontdekkingstocht maar wel met beide benen op de grond! Nuchter en onderzoekend.

Hoe gaan we beginnen?
In eerste instantie vindt er een uitvoerig gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats waarbij je belangrijke informatie krijgt en geeft. Je hoeft niet alles te vertellen, je vertelt wat je zelf belangrijk vindt om te delen tijdens dit allereerste gesprek. Na het kennismakingsgesprek vervolgen we met een intakegesprek aan de hand van een formulier die je thuis hebt ingevuld, waarin we dieper gaan stilstaan bij jouw specifieke situatie. En de laatste sessie van het voortraject is ingericht voor je individuele doelstellingen die je voor jezelf ook thuis hebt geformuleerd. Samen met jou wordt de opbouw van de training besproken om vervolgens te starten met de individuele leergang. Het is raadzaam dat je eerst met je klacht bij de huisarts bent geweest, en die bezoekfrequentie indien nodig blijft continueren.

En dan?
Je ontvangt later een werkmap waarin de theoretische visie wordt weergegeven. Daarnaast een groot praktijkstuk, lekker oefenen in het dagelijks leven (kan echt leuk zijn), en als je dat bij elkaar optelt krijg je: Kennis + doen = weten. Jouw innerlijk weten! Je ontdekt meer en meer je innerlijke wetenschap over wie je bent zodat je op een authentieke manier functioneert in de maatschappij. 

Ik wil graag meer weten!
Uiteraard willen we je graag meer uitleggen over de totale EszenzZ methode en zijn we benieuwd naar jouw specifieke situatie! Maak daarom gebruik van het gratis introductiegesprek en maak hiervoor een afspraak via het contactformulier.

Wil je voor of na de sessie genieten van meditatie, stilte en rust? Of wil je liever lezen of muziek luisteren of zelfs zwemmen? Ons adres is een wellness voor de mind! Heerlijk ruimtelijk, warm, sfeervol en kleurrijk, zodat je je aangenaam voelt tijdens je eigen proces.

 

Individuele begeleiding en privé rustruimtes

 

Eetstoornissen

We bieden tevens begeleiding voor mensen met een eetprobleem. Vrijwel iedereen met een eetprobleem is hooggevoelig. We begeleiden volgens cliëntgerichte zienswijzen (oorspronkelijk humanistische psychologie) die afwijken van met name reguliere klachtgerichte opvattingen. De cliënt staat centraal. Niet de behandelorganisatie of de behandelmethoden staan centraal, maar de persoon als individu. Elk persoon krijgt een op maat gemaakte training in de vorm van een individuele leergang. Het uitgangspunt is dat de mens vanuit zichzelf goed is. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat cliëntgerichte benaderingen effectief zijn.

De individuele leergang is specifiek gericht op boulimia, anorexia en emotie-eten welke effectief worden benaderd vanuit diverse invalshoeken en disciplines zoals bv de moderne hypnotherapie, mentaal emotieve training (IMET) en de contemplatieve psychologie. De leergang is gericht op introspectie en bewustwording wat in bepaalde therapievormen juist ontbreekt.

Angst, paniek, dwang, obsessies, eetbuien, spugen, laxeren, machteloosheid, doelloosheid, depressies, en vaak ook leer- en concentratieproblemen, niet kunnen kiezen: het zijn allemaal noodkreten van iemand die pijn heeft. Geestelijke pijn, veroorzaakt door een opeenstapeling van een aantal, vaak schijnbaar kleine, geestelijke blessures uit het verleden. Veelal weten mensen niet eens waardoor zo'n stoornis ontstaan is. Veroorzakers zijn soms verborgen.

Een eetstoornis heeft bijna altijd stress als bijverschijnsel. Langdurige stress is meestal een van de veroorzakers van het probleem en zolang die stress en al die andere oorzaken niet opgelost worden, blijven ze doorwerken. Door onze ervaringen weten we wat een eetprobleem emotioneel inhoudt. We kennen alle varianten van eetproblemen en allerlei uitingsvormen van angst en paniek. We kennen het verdriet en de machteloosheid, de schaamte- en schuldgevoelens die daarmee gepaard gaan. Al je gedachten, gevoelens en gedragingen nemen we serieus. Ze komen ergens vandaan en leiden tot datgene wat jij doet. Vanuit deze stelling zien we je gedrag niet als verwijtbaars, maar als een signaal van iets wat je hindert.

We helpen je zo goed mogelijk van die hindernis af door naar je signalen te luisteren en de veroorzakers en de instandhouders van je probleem te vinden. We begeleiden je bij het zoveel mogelijk oplossen van die hindernissen op jouw manier. Niet wij bepalen hoe het moet, maar jij, vanuit jouw eigen systeem. De vorming van je eigen unieke identiteit is een belangrijk uitgangspunt in de training.

 

Hooggevoeligheid

Iedereen is uniek!

De individuele leergang 'Leven met Hooggevoeligheid' is dus individueel en gericht op de persoon zelf. Er is geen één HSP hetzelfde! Vandaar dat onderstaande voorbeelden mogelijkheden zijn en een indicatie geven voor wat toepasselijk zou kunnen zijn voor een persoon. Kennisoverdracht is een onmisbare factor binnen de training.

Een individuele leergang is dus wat anders dan 'hsp therapie'. Binnen de leergang wordt uitvoerig ingegaan op denk (mind) problemen en je omgang hiermee inclusief de daaraan gekoppelde emoties en lasten. Hebben we misschien wel invloed op het proces wat denken heet? Veel denken leidt onherroepelijk tot vermoeidheid. Hoe ga je daarmee om? Hoe kan het anders?  

Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden als HSP? Kan ik die bij mezelf ontdekken? Kan ik mijn lasten ook accepteren? Een vraagstelling die je tijdens de leergang zeker zal tegenkomen. Volgens een heel nieuwe eigen methode leer je jezelf als dat nodig is effectief planning en structuur aanbrengen in je bezigheden. Dat geldt voor alle bezigheden, zowel privé als op het werk. Geen to do lijsten meer of nog meer verplichte herinneringen in je hoofd bewaren…

Een ander onderdeel is effectieve communicatie. Hoe vertel ik mijn eigen mening of idee vanuit mijn gevoel als het voor mij lastig is om te communiceren en is het voor mij werkelijk zo belangrijk om zo met anderen bezig te zijn? De rode draad binnen de leergang is zoals eerder beschreven: Er bestaat geen goed of fout. Je kunt het de volgende keer anders doen door vanuit jezelf te handelen i.p.v. je letterlijk 'in-te-leven' in de ander. Want dan verlies je zoveel energie. Het leren maken van de juiste keuzes die dan goed voor je voelen, hier en nu belevingen en bewustwording is een logisch onderdeel van de individuele leergang.

Persoonlijke situaties die in je leven zijn voorgevallen en de mogelijke lasten die je hiervan in het heden ondervindt komen ook ruimschoots aan bod om je uiteindelijke doelen te bereiken. Ook je kwaliteiten om je sensitiviteit te gebruiken worden dan veel helderder als de oude mist is opgetrokken… Ook leer je de Binnenwereld-Buitenwereld methode waarin je stap voor stap minder geraakt zal worden door de prikkels van buitenaf. Je leert meer vanuit je centrum te ervaren en te zijn in de dingen die je doet in plaats van jezelf telkens kwijt te raken of te verliezen. Waar je ook bent en met wie je ook bent. We gaan samen jouw innerlijk huis bouwen als basis. Dat gaat stap voor stap en het is voor vrijwel iedereen een interessant liefdevol bouwwerk om neer te zetten. 

Een ander optioneel onderdeel van de individuele leergang is keuzes leren maken. Hoe maak ik nou de juiste keuzes in situaties voor mezelf? Ook daar staan we bij stil indien dat van toepassing voor je is, middels de nieuwe 'vier talen' techniek.

Individuele leergangen voor burnoutklachten, eetstoornissen, angststoornissen, dwangsstoornissen en identiteitsproblemen

Vergelijkbaar zijn er cliëntgerichte individuele leergangen voor mensen die kampen met een eetprobleem, een angststoornis, ongewenst drang- of dwanggedrag en identiteitsproblematiek zoals een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. In een vrijblijvend persoonlijk kennismakingsgesprek geven we je graag meer informatie. 

Gemiddeld genomen zijn de bezoekfrequenties 1 x per twee weken daar de praktische kant tussen de sessies door ook moet worden toegepast in het dagelijks leven. Het voordeel is dat het ook kostenbesparend is zodat de leergangen voor vrijwel iedereen toegankelijk zijn.

Wil je een vrijblijvend (gratis) individueel kennismakingsgesprek? Dat kan natuurlijk altijd, het moet wel goed voelen voordat je start. Tijdens dit gesprek wordt de individuele leergang verder toegelicht en kun je al je vragen stellen. Tevens verkrijgen wij meer informatie betreffende je specifieke situatie.

Voor therapeuten of diegenen die een start willen maken voor een omscholing of willen bijscholen, bestaan er de uitgebreide opleiding 'HSP Professional' en de  'leergang 'HSP Begeleider' welke twee maal per kalenderjaar wordt gegeven. Ben je therapeut en wil je hier meer over weten? Vraag dan de folder aan via ons contactformulier.

Neem voor een afspraak telefonisch contact met ons op: 

Algemeen nummer: 0228 23 50 23.

Je bent van harte welkom!

   

Onafhankelijk onderzoek en effectiviteit

In 2017 heeft mevr. N. van Stiphout van de Fontys Hoge School Sociale Studies als afstudeerproject binnen Instituut EszenzZ een onafhankelijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de individuele leergang op langere termijn. Tevens werd er ook gekeken naar de versterking van de eigen kracht van ex-cliënten op langere termijn.

Onze vraag was met name: 'Hoe zijn de effecten van een gevolgde afgeronde individuele leergang na zes maanden tot twee jaar na afronding bij alle ex-cliënten over een bepaalde periode?  

We willen een beknopte slotconclusie van het in totaal 65 pagina's tellend onderzoek publiceren zodat je een idee hebt van de effectiviteit van de individuele leergang. Een belangrijke conclusie was tevens: blijf ook na de afronding van de leergang oefenen en maak het een deel van je levenshouding! 'Bewust-er-zijn' is dus net als tanden poetsen... 

Medio 2017 kwam het eindresultaat na enkele maanden onderzoek:

Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen.

In dit hoofdstuk worden de hoofdvraag en deelvragen beantwoord en daarmee de conclusie getrokken, met als basis de voorafgaande resultaten. De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de deelvragen. Nadat de hoofdvraag beantwoord is worden er aanbevelingen gedaan voor het centrum en instituut eszenzz met betrekking tot de individuele leergang ‘Leven met hooggevoeligheid’.

Deelvraag 1: Op welke manier was de eigen kracht van de ex-cliënten verzwakt voordat zij aan de individuele leergang ‘Leven met Hooggevoeligheid’ begonnen?

Uit de resultaten blijkt dat van alle respondenten de eigen kracht verzwakt was voor de individuele leergang. In de interviews is er op verschillende manieren gevraagd op welke manier de eigen kracht verzwakt was. Omdat in dit onderzoek onder de eigen kracht ook de manier van omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek valt, vallen daarom alle genoemde klachten met betrekking tot de hooggevoeligheids-problematiek die genoemd zijn in de resultaten ook onder de verzwakte eigen kracht. De eigen kracht van de respondenten was op de volgende manieren verzwakt: De respondenten hadden last van een burn-out of burn-out gerelateerde klachten, ze hadden verminderd of geen zelfvertrouwen en konden het kanaal van openwaarneming niet uitzetten.

Daarnaast namen ze emoties van anderen over en paste ze zich aan anderen aan. In relaties werden ze overweldigd en ze hadden moeite om eigen kracht te hebben in verschillende contexten van het leven. De ex-cliënten ervoeren psychische overbelasting door het werk en hadden geen balans tussen werk en privé. Daarnaast ervoeren zij geen acceptatie, herkenning en erkenning. Zij hadden moeite met het stellen en aangeven van grenzen en ten slotte hadden ze last van intense emoties en stress.

Bovenstaande klachten met betrekking tot de verzwakte eigen kracht komen overeen met de manier waarop de eigen kracht van HSP’s verzwakt zou zijn volgens de literatuur in het theoretisch kader. De belangrijkste behoeften van een HSP met betrekking tot de eigen kracht waren allemaal van toepassing bij de ex-cliënten.

De conclusie is dat door de lasten van de hooggevoeligheidsproblematiek de eigen kracht van een hooggevoelig persoon verzwakt wordt. In mindere mate werden de volgende manieren genoemd waarop de eigen kracht verzwakt was: De respondenten hadden het gevoel dat ze geen eigen identiteit hadden, ze twijfelde aan hun kwaliteiten en talenten en konden zich staande houden met ‘horten en stoten’. Ze hadden angsten, vertoonden sociaal wenselijk gedrag en waren niet assertief. De ex-cliënten waren afhankelijk van anderen, ze ‘hadden gewoon geen eigen kracht’ en hadden een chaos aan gedachten. De respondenten waren geïnfecteerd met het buitenwereld virus, hadden suïcidale gedachten en lieten zich meevoeren door de omgeving.

Deze klachten kwamen naar voren wanneer er met een openvraagstelling bij de respondenten gevraagd werd naar hoe hun eigen kracht verzwakt was. De antwoorden passen bij de beschrijving van het begrip eigen kracht in dit onderzoek. De respondenten hadden niet het vermogen om het leven of situaties waarin zij verkeerden optimaal vorm te geven of de problematieken die zij hadden op te lossen of draagbaar te maken, voor de individuele leergang. Dit doordat zij nog niet om konden gaan met hun hooggevoeligheidsproblematiek. Daarentegen is de koppeling met het leren omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek en de eigen kracht door de onderzoeker op basis van literatuuronderzoek gemaakt. Dit is niet expliciet als klacht benoemd door de ex-cliënten zelf voor de individuele leergang.

Deelvraag 2: Op welke manier leerden de ex-cliënten met betrekking tot de individuele leergang ‘Leven met Hooggevoeligheid’ beter om te gaan met hun hooggevoeligheidsproblematiek?

Uit de resultaten van de geanalyseerde data blijkt dat alle respondenten door de individuele leergang geleerd hebben beter om te kunnen gaan met hun hooggevoeligheidsproblematieken. Doordat de lasten gereduceerd zijn door de individuele leergang kan geconcludeerd worden dat de individuele leergang de ex-cliënten heeft geleerd beter om te leren gaan met hun hooggevoeligheidsproblematiek.

De ex-cliënten geven aan dat zij hier beter mee hebben leren omgaan door het verkrijgen van kennis over de problematieken, deze kennis kregen zij bij andere hulpverlening niet. Ook hebben ze door de individuele leergang zelfkennis gekregen en zijn bewuster gaan leven. Voor het leren beter om te gaan met de hooggevoeligheidsproblematiek heeft de individuele leergang oefeningen ontworpen en aangeleerd aan de respondenten, die zij zelfstandig thuis kunnen blijven herhalen. Dit zijn de oefeningen die beschreven zijn in het theoretisch kader. De oefeningen sluiten aan op de klachten die de respondenten voor de individuele leergang hadden.

De belangrijkste aspecten van de klachten en de oefeningen komen namelijk overeen, zo ook de literatuur over de hooggevoeligheids-problematiek, de individuele leergang en de geanalyseerde data in de codeboom. Door het goed toepassen van de oefeningen in het dagelijks leven wordt het grootste deel van de klachten gereduceerd. De belangrijkste aspecten van de oefeningen, zoals beschreven in het theoretisch kader, hebben er voor gezorgd dat de klachten gereduceerd zijn. 

Deelvraag 3: Welke aspecten van de begeleiding met betrekking tot de individuele leergang ‘Leven met Hooggevoeligheid’ hebben een positieve  invloed gehad op de ervaren eigen kracht van de ex-cliënten na afronding van de begeleiding?

Nadat geconcludeerd is dat de eigen kracht van alle respondenten versterkt is door het volgen van de individuele leergang, is er aan de respondenten gevraagd welke aspecten hier positief aan bijgedragen hebben. In de codeboom in bijlage 2 is te zien hoe vaak ieder aspect genoemd is.

Uit de geanalyseerde data kan geconcludeerd worden dat de aspecten die een positieve invloed hebben gehad op de eigen kracht van de respondenten, de volgende aspecten zijn: De oefeningen Mr. Mind, Binnen-buitenwereld, Bewust-er-zijn en de aandachtsslang, noemden ze als positieve aspecten en ook de meditatie-, muziek-, mindfullness- en ademhalingsoefeningen werden genoemd. Het doen van de oefeningen zelf was ook een positief aspect.

De respondenten vonden het fijn zoveel oefeningen te doen. Hoe meer ze de oefeningen deden, hoe minder klachten ze hadden. Daarnaast vonden de respondenten de begeleiding erg persoonlijk en vonden ze het daarbij prettig dat het individueel was. Ze hebben aan alle aspecten van de leergang iets gehad en vonden het prettig dat de begeleiding werd aangeboden door een ervaringsdeskundige. Naast de kennis die ze op hebben gedaan over de hooggevoeligheidsproblematiek hebben de respondenten ook veel zelfkennis en zelfontwikkeling verkregen door de begeleiding.

Hierbij vonden ze het fijn om met de opgestelde doelen te werken. Sommige momenten werden ook als confronterend benoemd maar dat was uiteindelijk ook een positief aspect. Naast de oefeningen hielp het luisterend oor van medewerker en oprichter A. van Staveren, bleef de stem van de medewerker en oprichter en zijn uitspraken dagen hangen, hielp het uitredeneren wat medewerker en oprichter deed en hielp het boek van medewerker en oprichter A. van Staveren. Daarnaast werd als positief aspect genoemd dat de medewerker en oprichter geen oordeel had.

Door de leergang kregen de respondenten een nieuwe levenshouding, (h)erkenning en acceptatie. Bovenstaande gegevens sluiten aan bij het antwoord op deelvraag 2 omdat de eigen kracht versterkt wordt wanneer de ex-cliënten beter leren omgaan met de hooggevoeligheids-problematiek. Bovenstaande positieve aspecten hebben bijgedragen aan het versterken van de eigen kracht opzich. Daarnaast hebben de aspecten ook bijgedragen aan het leren omgaan met de hooggevoeligheids-problematiek en ook daardoor de eigen kracht versterkt.

Antwoord op de hoofdvraag ‘Op welke manier hebben de ex-cliënten door het volgen van de individuele leergang ‘Leven met Hooggevoeligheid’ op lange termijn (zes maanden tot twee jaar na afronding van de individuele leergang) beter leren omgaan met hun hooggevoeligheidsproblematiek en zo hun eigen kracht beter leren benutten?’ 

Uit de resultaten van de geanalyseerde data en uit de antwoorden op deelvraag 1 en 2 kan geconcludeerd worden dat alle respondenten op lange termijn beter kunnen omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek en sterker in hun eigen kracht staan. Dit komt door de positieve aspecten beschreven in deelvraag 3. Belangrijk hierin is dat de ex-cliënten de hooggevoeligheidsproblematiek en zichzelf beter zijn gaan leren begrijpen en bewuster zijn door de verkregen kennis van de individuele leergang. Daarnaast hebben de respondenten oefeningen aangeleerd gekregen tijdens de leergang, zoals beschreven in deelvraag 3, waardoor zij beter hebben leren omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek en hun eigen kracht versterkt is.

Deze oefeningen kunnen zij na afronding van de leergang zelfstandig doorzetten. Dit gaat daarentegen alleen wanneer hun zelfdiscipline groot genoeg is en hun gedragspatronen gereduceerd. Hoe intensiever de respondenten de oefeningen doen des te beter zij kunnen omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek en des te sterker hun eigen kracht is. Wanneer op lange termijn de kennis vergeten of losgelaten wordt of de oefeningen niet vaak genoeg gedaan worden kunnen de klachten weer toenemen en zwakt hierdoor de eigen kracht weer af. 

Uiteraard zijn we zeer content met deze uitslag! Tevens ook leerzaam om te doorzien dat het doorzetten van de nieuwe levenshouding een must is op lange termijn en dat geven we alle cliënten met extra nadruk mee. Dan pas ontstaat de diepgaande persoonlijke vrijheid die we verlangen en die we binnen onze organisatie zo graag wensen voor onze cliënten. 

   

Kosten en vergoedingen

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de individuele leergang zijn per bijeenkomst van maximaal anderhalf uur 95,00 euro. Inclusief werkmateriaal, (intensieve) oefeningen, opdrachten en controle huiswerk of begeleiding tussen de sessies in.

Gemiddeld vinden sessies eens per twee weken plaats, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Uiteraard wordt alle informatie uitgewisseld tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wordt het vergoed?
Sinds 1 januari 2020 zijn we vanwege verschillende redenen niet meer aangesloten bij beroepsverenigingen en daardoor worden individuele behandelingen bij Antoine van Staveren niet meer deels vergoed door de zorgverzekeraar.

Door de stijgende zorgpremies en overige kosten zien we dat veel mensen er steeds meer voor kiezen zich niet aanvullend te verzekeren. Het daadwerkelijke jaarlijkse voordeel om aanvullend te verzekeren wordt na een simpel rekensommetje voor veel mensen steeds kleiner. Gemiddeld genomen bezoek je ons slechts eens per twee weken, wat de kosten natuurlijk aanzienlijk drukt. Uiteraard wordt er in de tussentijd thuis geoefend en wordt er vaak contact gehouden met ons (kosteloos).

Voor ons zelf geeft het meer tijd, ruimte, vrijheid en diverse middelen om met volledige passie dat werk te doen wat we graag willen doen.

Voor diegenen die geen financiële middelen hebben, voorzien wij in het life for life project. Per situatie worden de mogelijkheden bekeken.

Soms zijn er wel mogelijkheden voor vergoedingen:

Kan mijn werkgever wat voor me betekenen?
Een individuele leergang is zeer geschikt bij (preventie van) overspanningklachten en burn out bij een (hooggevoelige) medewerker. Iets wat veel voorkomt in Nederland en zeker bij Hoog Sensitieve Personen (HSP). Onze EszenzZ methode is effectief en dat heeft onafhankelijk onderzoek (zie onze website) aangetoond. In veel gevallen is er sprake van ziekte vanwege stress of burn out. De werkgever kan er voor kiezen om mee te betalen aan je individuele begeleiding en herstel. Door de juiste begeleiding kun je straks veel gezonder en krachtiger terug op je werkplek integreren en heeft ook de werkgever daar profijt van. Het bespaart de werkgever veel geld. De bedrijfsarts moet vaststellen dat een deel van jouw klachten ook werkgerelateerd zijn. Vervolgens ben je zelf vrij jouw hulpverlener te kiezen, ook al zeggen sommige werkgevers van niet.

Of via de Arbo-dienst van het bedrijf?
Bijvoorbeeld in het kader van burn out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.