Instituut EszenzZ
 

Hoog Sensitieve Personen

In 1986 ontdekte de Amerikaanse psychologe Elaine Aron, psychotherapeut en universitair docent, de Highly Sensitive Person (HSP), ofwel een Hoog Sensitief Persoon. Een tijd later verscheen in Nederland het eerste artikel over hoogsensitiviteit.

Inmiddels zijn er diverse boeken van Elaine Aron en andere auteurs omtrent dit onderwerp verschenen. Een echte definitie geven over hooggevoeligheid blijft lastig daar de betekenis voor ieder hooggevoelig persoon anders is. Heel kort genomen zou je kunnen zeggen dat een Hoog Sensitief Persoon een individu is die gevoelig is voor indrukken en subtieler nuances waarneemt dan gemiddeld.

Diverse teksten op deze pagina zijn kleine passages uit het boek 'Bewust-er-zijn met hooggevoeligheid' van Antoine van Staveren.

   

HSP kenmerken en symptomen op een rij

De volgende kenmerken zijn de meest voorkomende algemene eigenschappen.

Het is overigens niet zo dat alle eigenschappen voor iedere HSP gelden. De één herkent zich meer in de ene eigenschap en de ander meer in een andere eigenschap.

Ook is er voldoende literatuur beschikbaar. Verder op onze website kun je de HSP 3-in-1 test doen. Zo krijg je een wat meer gerichte indruk over het hooggevoelig zijn en de eigenschappen.

 • Hoog gevoelige personen nemen erg veel in zich op. Het zijn alle subtiele signalen die anderen niet zo snel oppikken. Hierdoor kan men eerder geprikkeld zijn en voelt de hooggevoelige persoon zich eerder ongemakkelijk. 
Vaak denkt de HSP dat iedereen dergelijke subtiele prikkels oppakt, wat achteraf zeker niet het geval bleek te zijn.
 • Veel HSP's zijn creatief en kunstzinnig, hebben een rijke fantasie en een sterke intuïtie.
 • Een hoogsensitief persoon biedt vanuit een goedbedoelde houding anderen hulp aan. De wens om te zorgen is naar onze mening één van de meest essentiële eigenschappen. Ze kunnen daardoor wel eenvoudig zichzelf vergeten.
 • De inzichten die een HSP ervaart ter ondersteuning van andermans lijden is groot. Anderen kunnen dit echter als opdringerig opvatten daar er veelal hulp wordt aangeboden zonder een expliciete hulpvraag.
 • Hooggevoeligen kunnen sneller verliefd worden.
 • Hoog Sensitieve Personen kunnen door hun sterke intuïtie snel verbindingen leggen tussen ideeën waardoor ze niet altijd door anderen worden begrepen.
 • Er is vaak interesse in spiritualiteit. Een wens om verlicht te zijn van de stimulaties om vrijheid te verkrijgen is op te merken. Ze voelen zich vertrouwd met mystiek en het bovennatuurlijke. Spirituele, filosofische gesprekken voeren ze graag en kunnen zichzelf veelal niet vinden in de gemiddelde maatschappelijke gesprekken waar minder diepgang te vinden is. Ze kunnen echter ook doorschieten in hun bevlogenheid waardoor ze door het vele denken zweverig worden.
 • Hooggevoeligheid heeft niets met paranormale eigenschappen te maken, al zijn er ook HSP's met een meer ontwikkeld zesde zintuig.
 • Een hoog sensitief persoon is gevoelig voor prikkels van de omgevingsfactoren. Blozen, trillen, een snelle hartslag, niet kunnen nadenken zijn voorbeelden van symptomen. Niet te verwarren met angst.
 • Indien een hooggevoelig persoon wordt bekeken, gemeten of wordt geëvalueerd dan functioneert hij niet voor 100%.
 • Een HSP is minder goed in feitenkennis al zijn ze meestal goed in talen en leren.
 • Ze herkennen een neiging tot afzondering, en kunnen zich bv graag terugtrekken in bed.
 • Of een atmosfeer vriendschappelijk of vijandig is wordt snel waargenomen. De wens naar een harmonieuze sfeer is groot. In een zakelijke, competitieve of vijandelijke omgeving functioneren ze aanmerkelijk minder goed.
 • HSP's kennen vaak een zwak zelfbeeld doordat ze afgewezen werden.
 • Hoog Sensitieve Kinderen (HSK) houden niet van ruige spelletjes en zonderen zich makkelijker af.
 • Er is een grote fantasiewereld en er wordt veel overwogen om te ondernemen. Het daadwerkelijk echt gaan vormgeven is meestal een minder sterke eigenschap. Sommigen lopen door alle goede ideeën vast in zichzelf.
 • Een hooggevoelig persoon is sneller stressgevoelig. Zo presteren ze minder onder werkdruk en als ze geobserveerd worden.
 • Ze komen voor anderen verlegen over, maar zijn dat niet. Het zijn juist zeer sociale personen. Anderzijds is men weer gevoelig voor meningen van anderen doordat ze de blikken van de ander gedetailleerd waarnemen. Een niet-HSP registreert dat meestal in mindere mate of helemaal niet.
 • Ze kunnen midden in het leven staan, mits er geborgenheid aanwezig is.
 • Hoog gevoelige personen kunnen anderen goed motiveren en inspireren. Ze zijn visionair en zien al mogelijkheden vanaf een zeer pril stadium, waar dat voor anderen nog niet zichtbaar is. Het contact met de omgeving verliezen is een mogelijk nadelig gevolg.
 • Ze zijn vanuit het hart zorgzaam en weten perfect wat anderen nodig hebben. Het kan hen frustreren indien de ander dat zelf niet ziet. Ook wordt er vanuit dat beeld en gevoel een wereldbeeld geschapen wat kan afwijken van de werkelijkheid wat tot diverse weerstanden kan leiden.
 • Hongergevoel heeft een grote invloed op de stemmingen van HSP's. Men wordt hierdoor eerder chagrijnig en er is veelal een licht gevoel in het hoofd merkbaar.
 • Er zijn niet meer jongens of meisjes met hooggevoeligheid.
 • Een hoogsensitief persoon is zeer gevoelig voor fysieke of psychische pijnen bij zichzelf of anderen.
 • Veel HSP's dragen een bril of contactlenzen.
 • Ze presteren het best indien ze vanuit hun hart kunnen werken en vormgeven.
 • Ze kunnen overdreven perfectionistisch zijn. Bang om fouten te maken. Het voordeel is dat ze zo zorgvuldig en accuraat zijn. Ze zien snel wanneer er iets mis is. Zo worden fouten eerder gesignaleerd en vermijden die ook meer dan anderen. Ze leven regels na om afkeuring en commentaar van anderen te voorkomen.
 • Storingsfactoren uit de omgeving worden zeer sterk opgemerkt. Onuitgesproken negatieve gevoelens van anderen doen hen snel van slag raken. Met name van naasten. Ook onvriendelijkheid maakt hen eerder van streek.
 • Er zijn snel stressverschijnselen zoals maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, kriebelende zenuwen of een algeheel onbehaaglijk gevoel.
 • De meeste mensen met een eetstoornis zijn hooggevoelig.
 • Men heeft het gevoel 'leeg te lopen' in contact met andere mensen.
 • Er is een meer dan gemiddelde wens geaccepteerd te worden in wie of wat ze zijn.
 • Een hooggevoelig persoon is vaak 'onbegrensd' en daardoor gevoelig voor de externe prikkels in het algemeen. 
Grenzen (h)erkennen en aangeven is een moeilijke opgave voor veel hooggevoelige personen.
 • Er is veel stimulatie van buitenaf zoals geluiden, gesprekken, geuren, drukke straten etc. 
Dit (tezamen met piekeren en malen in het hoofd) kan vrij snel leiden tot vermoeidheid.
 • Men is gevoelig voor sensaties in de lucht, dus vaker last van hooikoorts en/of eczeem.
 • Als geen ander kunnen ze datgene beluisteren wat in communicatie niet gezegd wordt. Stemnuances, klank, toonhoogte en lichaamstaal worden gemakkelijk waargenomen en hierdoor wordt de ander doorzien (ook hulpverleners).
 • Anderen voelen zich vaak op hun gemak bij HSP's indien er probleemsituaties worden gedeeld. Het nadeel is dat de hooggevoelige persoon zich teveel kan in-leven wat hen doet verwijderen van hun eigen kracht. Vermoeidheid is wederom het gevolg.
 • De hooggevoelige persoon is meer beïnvloedbaar voor stimulerende middelen zoals bv cafeïne.
 • Ze kunnen zich voor 120% ergens in storten en er helemaal voor gaan. Denk hierbij aan werkzaamheden en relaties. Door hun grote gedrevenheid en kwali-teiten kunnen er bergen worden verzet. Helaas kan dit ook makkelijker leiden tot een burnout of een relatiebreuk. Zeker als ze de verwachting hebben dat anderen zich op dezelfde wijze moeten inzetten.
 • Ze zijn authentiek en origineel. Er is een grote rijkdom aan plannen en nieuwe ideeën. Als er op een werksituatie vaste taken en rollen zijn, presteren ze duidelijk minder. Ze willen alles te goed, te diep en te perfect. 
Het woord 'te' is de grootste valkuil.
 • Ze nemen vaak een adviesrol aan, zoals schrijvers, geschiedkundigen, filosofen, rechters, kunstenaars, onderzoekers, theologen, therapeuten en leraren.
 • Hoog sensitieve personen zijn merendeels niet het type voor ploegendiensten of nachtdiensten.
 • Ze zetten zichzelf vaak op de laatste plaats.
 • Ze kunnen indien ze erg moe zijn, van de moeheid niet slapen. Ook heeft men sneller last van jetlags.
 • Hoog gevoelige personen houden van rust en stilte en kunnen slecht tegen drukte en lawaai.
 • Planning en structuur verkrijgen kan problematisch zijn. Ze zijn goed in het uitstellen van 'moet' activiteiten wat voor hen zelf een nadelige uitwerking kan hebben. Men is opvallend allergisch voor alles wat met 'moeten' te maken heeft.
 • De meeste mensen varen door het leven als tankers door de zee. HSP's zijn net zeilboten. Een tegenwind of een hoge golfslag doet ze van hun koers geraken.
 • Vaak weet een HSP niet welke gevoelens of emoties eigen zijn of een ander toebehoren.
 • Hoog gevoelige personen hebben een opvallende afkeer tegen geweld, onrecht en onrechtvaardigheid.
 • Ongeveer 30% van de HSP's zijn extravert maar wel snel overprikkeld.
 • Er zijn zowel rustzoekers als spanningzoekers (HSS) onder de HSP's.
 • Ze hebben een diepe verbondenheid met de planten- en dierenwereld.
 • Rust, Orde en Regelmaat (ROR) zijn de drie belangrijkste peilers voor de HSP om een evenwichtig leven te leiden.
 • Hooggevoelige personen zijn zich zeer bewust van hun denken, voelen en handelen. Van al dat bewustzijn kunnen ze heel vermoeid raken. Zo zijn ze slechter gegrond en verliezen makkelijker het contact met hun lichaam en de realiteit.
 

Buitenstebinnen leven

Een hoogsensitief persoon die lasten ervaart van het hoogsensitief zijn heeft vrijwel altijd de aandacht gericht op het denken, of op andere mensen, of op de directe buitenwereld, met als gevolg dat je als HSP 'buitenstebinnen' bent gaan leven. Wanneer je met je aandacht in je omgeving bent, ben je als het ware zelf 'niet thuis'. Je bent (met je aandacht) uit jezelf weggegaan. Doordat je de zintuigen niet op slot kan doen, komt alles gemakkelijk bij je binnen. Je bent 'inbraakgevoelig' geworden, wat soms behoorlijk wat tijd kan kosten om het gevoelsmatig en in energie te herstellen. Je kunt er heel moe van worden...

De bedoeling is dat je de ware natuur die je bent weer gaat leven. Daarvoor moet je 'thuis' zijn, in jezelf zijn, naar binnen keren en tegelijkertijd je dingen doen. Als je 'thuis' bent in je eigen huis ben je niet meer inbraakgevoelig want jij bent er. Er brandt licht! Dat kun je bij ons heel praktisch stapsgewijs gaan leren.

 

Van 'buitenstebinnen' naar 'binnenstebuiten' leren leven

 

Hooggevoelig of hoogsentimenteel?

Volgens de Van Dale betekent 'sentimentaliteit' overdreven gevoelig zijn. Zijn HSP's dan niet eerder hoogsentimenteel? Ook de test van Elaine Aron geeft naar onze mening inhoudelijk hoofdzakelijk een weergave van overdreven gevoeligheden van bijvoorbeeld externe prikkels. Indien een HSP lasten ervaart van deze externe prikkels zouden we ook kunnen stellen dat men op het moment van hulpvraag niet hoogsensitief, maar hoogsentimenteel is. De last is het sentiment, de mogelijkheid is sensitiviteit. Indien de lasten, die een hoogsensitief persoon ervaart, wegvallen kan er dus pas ruimte komen voor de aanwezige opmerkingsbegaafdheid. We bedoelen in dit kader niet dat 'sentiment' een algemene houding van 'jammeren' betekent (doe niet zo sentimenteel...).

 

Een heldere gloeilamp

De HSP met lasten hieromtrent zou je ook kunnen vergelijken met een heldere lamp die zelf vrijwel niet meer brandt maar die wordt beschenen door de kleuren van alle lampen om hem heen. Ouders, vrienden, vriendinnen, leraren, collega's, onbekenden etc. Het zijn allemaal individuele lampen met hun specifieke kleuren. Inclusief de mooie en de minder mooie kleuren. Je wordt als hooggevoelig persoon 'beschenen' door de kleuren van de lampen van alle anderen. De meeste HSP's voelen dat ook zo. De persoon is echter gaan denken dat hij zelf de kleuren en het licht van alle andere lampen is én tevens denkt nodig te hebben om zelf te kunnen schijnen… Hij is echter vergeten waar de schakelaar van zijn eigen licht zit om vervolgens zijn unieke kleur op zijn omgeving te laten schijnen.

 

Beroepen

Hoog gevoelige personen hebben vaak een artistiek, adviserend of dienstverlenend beroep waarin ze graag hun sociale betrokkenheid, inlevingsvermogen, intuïtie en creativiteit tot uiting laten komen. Werk zou voor hen als een hobby moeten zijn. Dan wordt het een manier om hun passie vorm te geven. Arbeidstechnisch gezien zijn het fijnproevers; bij sleur dendert hun energieniveau in een rap tempo omlaag. Ze verliezen snel hun interesse als het om alledaagse of routinematige klussen gaat. Taakomschrijvingen zijn in organisaties echter vaak nauw omschreven, terwijl een hoog gevoelig persoon graag op meer terreinen actief is. Dit kan dan leiden tot gevoelens van frustratie, ongeduld en nutteloosheid. Om dergelijke redenen zoeken HSP´s tijdelijke klussen of willen ze voor zichzelf beginnen. Ze moeten ergens helemaal voor kunnen gaan, anders worden ze onrustig. Als ze eenmaal hun draai gevonden hebben kan er een enorme creativiteit, gedrevenheid en perfectionisme van uitgaan.

   

Karaktereigenschap of ziekte?

Hooggevoeligheid is geen aandoening en zeker geen ziekte, het is een karakter-eigenschap die met al zijn voordelen gebruikt kan worden. Zolang je nog geen gebruik kunt maken van deze voordelen kun je het als een last ervaren. Je ervaart geen last van je eigen karakter, maar veelal herken je pas een last als je jezelf met je specifieke eigenschappen niet in je eigen directe omgeving herkent. Je herkent je eigen sensitieve karaktereigenschappen dus niet gemakkelijk in iets of iemand anders waarbij je ook zou kunnen zeggen dat je jezélf niet zo snel tegenkomt in je omgeving. We leven in een snelle 'laag-gevoelige maatschappij' waarin je dus logischerwijs je eigen gevoeligheid niet herkent. Je kan je als HSP dus vrij gemakkelijk eenzaam of anders voelen.

 

Prikkels

HSP's zijn dus door hun bovengemiddelde sensitiviteit opvallend gevoelig voor externe prikkels. Dat kan zowel voordelen als nadelen geven. De negatieve stimuli worden als een last ervaren en het liefst zoveel mogelijk vermeden. Harde geluiden, luide gesprekken, sirenes, felle lichten, massa's mensen, knipperende TL-buizen, sferen, emoties en stemmingen van anderen, verkeersdrukte etc. Ook functioneert de HSP niet meer voor de volle 100% indien ze door anderen worden bekeken, gemeten of worden geëvalueerd. Ze zijn met alles om hen heen bezig, behalve met zichzelf. De symptomen als gevolg hiervan zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, blozen, trillen, een snelle hartslag, duizelingen, zweten, angsten en afzonderen van alles en iedereen of terugtrekken in bed met alle gordijnen dicht. Soms leidt het last ondervinden van externe prikkels zelfs tot paniekgevoelens. Sommigen leren zichzelf afsluittechnieken aan om weerstand te bieden tegen deze ongewenste omgevingsfactoren. Heel begrijpelijk, het is niet echt een pretje om op zoveel momenten per dag ongewenst beïnvloed te worden door onvoorziene gebeurtenissen en situaties. Het zijn helaas vaak tijdelijke oplossingen.

 

Rust nemen

Als HSP's op de juiste plek zitten en datgene naar buiten toe brengen wat hun innerlijk verlangt, kunnen ze er helemaal voor gaan. Dat zien we niet alleen terug in relaties in het algemeen, maar ook in andere bezigheden zoals werk en hobby's. Het opgaan in het werk of hobby's levert in combinatie met een gedreven creativiteit veel voordelen en resultaten op. Als het allemaal op zijn plaats valt lijkt er soms geen einde te komen aan de bruisende ideeën en de vormgeving hiervan. Hoog Sensitieve Personen houden van werken in hun eigen tempo. Zo kan er veel werk worden verzet en met groot enthousiasme en plezier gewenste doelen worden bereikt. Door een té groot enthousiasme kan dit tempo echter erg hoog worden gelegd. De valkuil hierin is dat juist deze zeer aangename bezigheden kunnen zorgen voor een soort van gehaastheid welke voor innerlijke onrust zorgt. Door de adrenaline kan het gevoelsmatige overzicht van de eigen energievoorraad verloren raken waarbij overspannenheid of zelfs burnout geraken niet uitgesloten is. Het is belangrijk dit in eerste instantie bij jezelf te herkennen en daarna te erkennen om vervolgens een pas op de plaats te nemen. Juist voor HSP's is op een ontspannen manier bezig zijn ín de activiteiten een must.

   

Gevoelig voor dagelijkse indrukken

Het was de eerste lentedag van het jaar. Op die dag kwam er altijd zo'n geweldig vreugdevol gevoel over me heen. Ik rook het, voelde het en werd innerlijk ook de lente! Mijn stemming werd erdoor bepaald, maar dan op een wenselijke manier.

Mijn broer Peter en ik waren op weg naar school. Na ongeveer 15 minuten lopen en ondertussen zo hard mogelijk tegen kiezelstenen trappend kwamen we aan op het schoolplein. Het was 08:15 uur dus we hadden nog een kwartier de tijd voordat de les zou beginnen. Ik zag dat er inmiddels nog zo' n 12 klasgenoten op het plein aanwezig waren. De meisjes stonden in de ochtendzon wat giechelend aan de kant te kijken naar de jongens die met een bal aan het voetballen waren. Peter keek als gewoonlijk nergens naar en was al half op weg om mee te gaan doen maar onderbrak vrijwel direct zijn spurt beseffende dat hij zijn rugzak nog om had. “Ik leg mijn tas alvast op tafel, goed?” Ik knikte en hij keek met een vragend oog naar mij wat ik wilde. Ik was nooit zo erg beweeglijk in de vroege ochtend omdat mijn nachten vaak gevuld waren met intense dromen zodat ik wat tijd nodig had om uit die droomsferen te komen. “Ja, ga maar. Ik kijk wel even”, zei ik nog wat twijfelend. Hij bedacht zich geen moment en rende naar de ingang van het schoolgebouw terwijl ik plots de bal voor mijn voeten kreeg. Ik hield van voetballen en schoot de ietwat zachte bal met een harde trap hoog de groep in waarna ik ook besloot mijn broer achterna te rennen en ook mijn tas alvast naar de klas te brengen. Bij binnenkomst zag ik dat Peter zijn jas uitdeed en zenuwachtig een haakje zocht in de garderobe. Hij wilde net als ik zo snel mogelijk naar buiten. Een aparte geur hing daar altijd, een beetje muf vergelijkbaar met de geur van de oude boeken die oma in haar kast had staan. Die geur had een bepaalde kille sfeer maar ook iets vertrouwds. Ik hield mijn jas nog even aan en samen liepen we de klas in waar onze leraar al aanwezig was. Hij stond onbeweeglijk voorovergebogen achter zijn bureau in een stapeltje papieren te kijken. Misschien waren het wel de papieren met opdrachtjes die wij de dag ervoor hadden ingevuld?

“Goedemógge”, zei Peter als eerste tegen zijn leraar die er vervolgens half mompelend wat uit stamelde. Hij keek niet eens naar ons. Ik zag direct dat hij erg verdiept was in de papieren die voor hem lagen en ik voelde dat er iets aan de hand was. Dat had ik nou heel vaak. Alsof ik in één oogopslag kon voelen dat er iets was. Hij was chagrijnig, niet goed gehumeurd en hij had een andere after shave op dan gewoonlijk. Hij deed altijd net iets teveel op van dat spul zodat de hele klas rook naar zijn favoriete geur. Zou hij soms ook van die dromen hebben? Heeft hij misschien ruzie met zijn vrouw? Of ligt het aan mij of aan Peet vanwege dat we het fout hebben ingevuld? Ondertussen liep Peter zonder zich ergens van aan te trekken in een hoog tempo naar zijn tafel en dumpte zijn tas op tafel. Hij was alweer op de terugweg terwijl ik langzaam lopend en twijfelend de leraar bestudeerde.

Het was warm en vochtig in het lokaal en toen ik mijn tas ook op mijn tafel zette zag ik dat de schoonmaakster mijn tafel had schoongepoetst. Het bloemetje wat ik de dag ervoor met mijn nieuwe pen had getekend was weggehaald. Ik kreeg in een flits het gevoel dat ik het beter niet had kunnen tekenen. Zou ze het doorvertellen? Ach welnee.

Snel naar buiten want Peter was al uit het lokaal verdwenen. Het voelde drukkend om alleen met de leraar met die stemming van hem in de klas te zijn. Terwijl ik zag dat ze gisteren vergeten waren de grote plant naast de deur water te geven liep ik het lokaal uit terug de boekengeur van de donkere garderobe omgeving in. Ik zag Peter al hard achter de bal aanrennen en ik voegde me in de inmiddels groter geworden schreeuwende groep kinderen op het schoolplein. Ik kon wel de hele ochtend doorvoetballen met dat mooie weer en het heerlijke zonnetje wat me omarmde.

Helaas stond John al veel te snel voor mijn gevoel met de schoolbel in zijn handen en moesten we naar binnen toe. Gelukkig had ik voorlopig geen beldag meer. Op zo' n dag moest je met een grote bel buiten staan bellen om aan te geven dat de pauzes afgelopen waren. Ze keken je dan aan of je de veroorzaker was van het abrupt beëindigen van ieders plezier. Ik had er een hekel aan, terwijl John met een trotse glimlach uitbundig stond te bellen. Hij leek het geweldig te vinden om te kunnen beslissen dat we naar binnen moesten. Ik liet me meenemen in de beweeglijke menigte om een start te maken voor de lessen van vandaag…

 

Help! Ik moet zoveel...

Vanuit de praktijk gezien is het opvallend te noemen dat vrijwel ieder hooggevoelig persoon een enorme weerstand heeft tegen het werkwoord 'moeten'. Nu zal niet iedereen overdreven blij worden van bijvoorbeeld administreren of het huishouden doen of de belastingpapieren ordenen. Er is gemiddeld een groter verzet tegen dergelijke activiteiten waar anderen niet zo zwaar aan tillen. De HSP gaat deze 'moetactiviteiten' in veel gevallen vooruit schuiven. 'Dat doe ik morgen wel', in de hoop dat er dan plotseling een ander gevoel wordt ervaren. De volgende dag voelt het verzet nog even zwaar, al dan niet nog zwaarder. Zo verzamelen ze een hoeveelheid activiteiten die altijd maar in de toekomst gedaan moet worden. Een duidelijke stressfactor die als een onderstroom voortdurend in het gevoel aanwezig is en tot een constante onrust kan zorgen. Die onrust kan het dagelijks leven in grote mate beïnvloeden en uit zich ook gemakkelijk in een algehele neerslachtigheid.

 

Fabrieksinstelling

Elk moment van de dag doen we, zowel bewust als onbewust, veel indrukken op via onze vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Een Hoog Sensitief Persoon (HSP) beleeft deze sensaties dus intenser dan de gemiddelde ander. Een HSP wordt over het algemeen 'fijnbesnaarder' geboren, het is als het ware een 'fabrieksinstelling'. Het zenuwstelsel neemt meer details waar en deze prikkels of indrukken worden intensiever en uitgebreider gesorteerd. Maar ook een moeilijke jeugd of latere ervaringen kunnen leiden tot een hogere gevoeligheid.

   

Opluchting

Een laatste kenmerk van een HSP is dat deze het liefst niet 'in een hokje' gestopt wil worden. Toch is er vaak een grote opluchting te bekennen indien men zich herkent in de kenmerken van een hooggevoelig persoon. Het kan zijn dat je een grote herkenning vindt bij het lezen van deze tekst. 'Ik ben niet de enige, nu weet ik wat het al die jaren was, ik ben toch niet gek!' Voor sommige HSP's is de term hooggevoeligheid een mogelijkheid zich achter te verschuilen en deze mensen lijken zich als een slachtoffer te gaan gedragen. Ze schuilen zich achter hetgeen ze hebben gelezen en leggen zich neer bij de term. Het gevolg is dat men een bekwaam klager wordt en alles betrekt op het hooggevoelig zijn. Als je dit in jezelf herkent, weet dan dat er goede mogelijkheden zijn om met deze gevoeligheid om te leren gaan. Je bent zeker niet de enige. Ontmoet andere HSP's (bv via ons forum of chat), deel en leer van elkaar en oriënteer je eens op de verschillende mogelijkheden in begeleidingsvormen. Een persoonlijk gesprekje met een gespecialiseerd therapeut of begeleider kan al veel voor je betekenen.

 

Individuele leergang

Hoe kan ik leren omgaan met die prikkels om me heen? Hoe kan ik mijn moeheid en het piekeren en malen reduceren? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een betere planning en structuur voor mezelf krijg? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Dit zijn enkele onderwerpen die tijdens de individuele leergang aan bod kunnen komen en waar je veel praktische handvatten voor aangereikt krijgt.

Wil je meer weten over onze individuele leergang? Kijk dan op de pagina 'individuele begeleiding'.

We hebben regelmatig kennismakingsdagen waarbij je volgens afspraak een individueel en vrijblijvend introductiegesprek krijgt. Hierin wordt de individuele leergang verder toegelicht en kun je al je vragen stellen. Tevens verkrijgen wij meer informatie betreffende je specifieke situatie.

Neem voor een afspraak telefonisch contact met ons op (ook voor eventuele andere data mogelijkheden): 
0228 23 50 23.

Je bent van harte welkom!