Instituut EszenzZ
 
Antoine van Staveren .jpg

Antoine van Staveren

Aan de Academie voor eclectische psychotherapie (SETH) te Utrecht volgde Antoine van Staveren de post-hbo beroepsopleiding eclectische hypnotherapie/psychotherapie. Een opleidingsorganisatie op het gebied van psychische- en psychosociale hulpverlening met een NEN-EN-ISO 9001 kwalificering. Hierop volgde een specialisatie in Tunesië met betrekking tot fibromyalgie bij de post graduate "Centartium."

In 2003 rondde hij de opleiding Mentaal Emotieve Training af bij Instituut IMET. Een vernieuwende specialisatie voor eet-, angst-, dwang- en identiteitsstoornissen. Instituut EszenzZ begeleidt mensen met bijvoorbeeld BED, anorexia en boulimia. Elders op deze site wordt daar in detail op ingegaan. Hij vindt het belangrijk om niet alleen de klacht maar juist de oorzaak te benaderen. Zijn ervaring is tevens dat indien je als persoon verandert, je gedrag mee verandert. Daarom wordt er altijd naar de totale persoon gekeken. In eerste instantie vindt er een uitvoerig gesprek plaats waarbij je alle voor de leergang belangrijke informatie weergeeft. Naar aanleiding van de hulpvraag worden er individuele doelstellingen geformuleerd, en samen met jou wordt vervolgens de opbouw van de leergang besproken. Het is belangrijk dat je eerst met je klacht bij de huisarts bent geweest, en die bezoekfrequentie indien nodig ook blijft continueren.

Sinds 2001 concentreerde Antoine zich in de Boeddhistische psychologie ofwel de contemplatieve psychologie. Integratie met de eclectische psychotherapie bleek effectief. Ook blijken nieuwe methodes zoals Zentherapie een waardevolle aanvulling te zijn. Later specialiseerde hij zich verder in fibromyalgie, rouwverwerking, slaapproblemen, mindfulness en depressie en iriscopie.

Antoine werd geïnspireerd door verschillende spirituele leraren en stromingen zoals Tantra en Advaita Vedanta. Zijn individuele ervaringen hieromtrent, mede opgedaan tijdens zijn verblijf in India, kunnen gezien worden als een levenshouding die in de begeleiding zonder expliciet overtuigende ideeën naar de cliënt toe verbredend kan werken. Een ziens- en zijnswijze die dan ook na de begeleidingsperiode door de cliënt als groei- en ontwikkelingsproces verder kan worden toegepast. Dat is belangrijk, daar het werken aan 'jezelf' tijdens de leergang voor echte verandering en groei kan zorgen.

Als Hoog Sensitief Persoon (HSP) werkt Antoine merendeels met Hoog Sensitieve Personen. De individuele leergang 'Leven met hooggevoeligheid' is daardoor zeer geschikt voor HSP's om uiteindelijk te kunnen leven met een opmerkingsbegaafdheid in een 'anders sensitieve maatschappij'.

Antoine verzorgde inmiddels duizenden sessies met cliënten en ontwikkelde van daaruit naast de individuele leergangen ook de leergang 'HSP begeleider' voor professionals zoals psychologen, artsen, begeleiders en (psycho-)therapeuten en schrijft hij artikelen voor diverse bladen. Hij is de grondlegger van de 'EszenzZ methode' waarin de 'binnenwereld-buitenwereld techniek. Deze techniek leert je in basis in je kracht te komen en van daaruit te gaan leven. Inmiddels werken zo'n 60-70 door hem opgeleide professionals in Nederland met deze ontwikkelde methode.

Op 12 september 2011 verscheen zijn eerste boek 'Bewust-er-zijn met hooggevoeligheid'. In september 2014 zijn tweede boek "Hartsverhalen voor iedere HSP' (met inspirerende krachtkaarten). In 2017 verscheen tevens  'Zijnspiraties' via uitgeverij Elikser te Leeuwarden.

Antoine geeft op aanvraag lezingen in heel Nederland.

 
HSP professional van het jaar.jpeg

HSP professional van het jaar

Tijdens het nationale HSP congres te Ede werd Antoine van Staveren op 29 november 2019 uitgeroepen tot HSP professional van het jaar! 

 

Wat is een individuele leergang?

Een individuele leergang is wat anders dan therapie, al kunnen er indien nodig zeker therapeutische onderdelen voorkomen. Deze individuele leergang wordt helemaal afgestemd op jou, in plaats van dat jij je moet afstemmen op één of andere behandelvorm. Een individuele leergang zou je ook een ‘zelfstudie’ kunnen noemen. Niets aannemen van iemand anders, maar zelf onderzoeken (introspectie). Jezelf bestuderen met een open blik, zonder vooringenomenheid vanuit allerlei westerse danwel oosterse filosofieën.

Door op een andere manier naar onszelf te kijken ontstaat inzicht in ons innerlijk lijden. En vanuit die inzichten (de fase bewustwording) kan er vanzelf verandering ontstaan. Want als jij in oorsprong verandert, verandert je gedrag in de meeste gevallen vanzelf mee. De ervaring laat zien dat er al tijdens dit innerlijk onderzoek mooie veranderingen kunnen plaatsvinden. Soms zelfs totaal ‘life changing’. De veranderingen die dan plaatsvinden zijn veelal als een sleutel, die past op vele sloten die het leven met zich meedraagt. Ook in de toekomst.

We hebben in onze opvoeding geleerd een ‘iemand’, een ‘ikje’ te zijn. Ook scholing, culturen, religies, vriendschappen en relaties zorgen voor de ontwikkeling van dat ‘ikje’. En dat is natuurlijk ook nuttig om te kunnen functioneren in de maatschappij. We hebben een ‘ikje’ praktisch gezien nodig. Maar soms leren we visies waar we onszelf eigenlijk niet geheel of geheel niet in herkennen. Ook overkomen ons soms situaties waardoor we dusdanig gevormd worden dat we verwijderen van ons werkelijke diepe gevoel. 

Soms is dat voelen erg moeilijk geworden en kunnen we er nog nauwelijks bij. Veel mensen lopen dan met dezelfde soort vragen rond: ‘Is hetgeen wat ik geleerd heb over mezelf daadwerkelijk van mij? Wie ben ik nu eigenlijk? Ben ik dat wat anderen van mij vinden? Ben ik mijn gedrag of prestaties? Hoe moet ik mezelf zijn? Mag ik dat wel zijn? 

We weten het 'ergens diep van binnen' nog wel, maar het is erg lastig om daar in je eentje gevoelsmatige duidelijkheid in te verkrijgen. Dat 'ergens diep van binnen' is waar we onze focus in de leergang op hebben. Dat je je oorspronkelijkheid gaat leven, ongeacht wat een ander daarvan zal vinden. Dat je vrij bent om te zijn wie je bent. Dat je als het ware je ‘fabrieksinstellingen’ van de levensfabriek moeiteloos ruimte gaat geven. Kortom, persoonlijke vrijheid ervaren in het zijn wie je bent.

Dat is voor veel mensen een heel interessante ontdekkingstocht: diegene worden, die je van binnen al bent. Misschien moet je juist iets niet doen, om te worden wie je al bent. In die perceptie, is leven op aarde tevens een afleerschool.

In de individuele leergang kennen we het principe ‘er bestaat geen goed of fout’. Het gedrag wat we hebben heeft namelijk een intentie voor onszelf. Maar wat is die intentie nu eigenlijk? Wat wil ik ervaren? Waar ben ik nu echt naar op zoek? Ook in je eentje een antwoord krijgen op die vragen is vaak lastig. Uiteindelijk zien we dat de zoektocht naar liefde ons gemeenschappelijk doel is. Alleen de manier waarop we die trachten te vinden is niet zo effectief (meer).

Uiteraard is een individuele leergang niet compleet zonder interessante thuisopdrachten en oefeningen. Je dagelijks leven is het podium waar je kunt oefenen. Oefenen en vooral herhalen is zeer belangrijk. Vergelijk het met het leren van een taal. Maar dan je innerlijke taal. Tijd aan jezelf besteden is niet egoïstisch, maar intelligentie. Tussentijds houd je contact met de begeleider. 

Een individuele leergang is een boeiende reis voor jezelf die je samen loopt met je begeleider. Een innerlijke ontdekkingstocht maar wel met beide benen op de grond! Nuchter, onderzoekend en met een vleugje humor natuurlijk.

Je ontvangt tevens een werkmap waar de theoretische visie in wordt vermeld. Daarnaast een groot praktijkstuk, lekker oefenen in het dagelijks leven, en als je dat bij elkaar optelt: Kennis + doen = weten. Jouw weten. Je ontdekt meer en meer je innerlijke wetenschap over wie je bent.

Het leven wordt een liefdevol werkwoord, omdat je steeds meer leeft vanuit je authenticiteit.

Uiteraard willen we graag meer uitleggen en zijn we benieuwd naar jouw specifieke situatie!

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via het contactformulier.

   

Iedereen is uniek

De individuele leergang 'Leven met Hooggevoeligheid' is individueel en gericht op de persoon zelf. Er is geen één HSP hetzelfde! Vandaar dat onderstaande voorbeelden mogelijkheden zijn en een indicatie geven voor wat toepasselijk zou kunnen zijn voor een persoon. Kennisoverdracht is een onmisbare factor binnen de leergang en er zijn verschillende mogelijkheden hierin uitvoerbaar vanuit diverse disciplines om een stukje zelfstudie te verwezenlijken.

Een individuele leergang is dus wat anders dan 'hsp therapie'. Binnen de leergang wordt uitvoerig ingegaan op denk (mind) problemen en je omgang hiermee inclusief de daaraan gekoppelde emoties. Hebben we misschien wel invloed op het proces wat denken heet? Veel denken leidt onherroepelijk tot vermoeidheid. Hoe ga je daarmee om?

Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden als HSP? Kan ik die bij mezelf ontdekken? Kan ik mijn lasten ook accepteren? Een vraagstelling die je tijdens de leergang zeker zal tegenkomen. Volgens een heel nieuwe eigen methode leer je jezelf als dat nodig is effectief planning en structuur aanbrengen in je bezigheden. Dat geldt voor alle bezigheden, zowel privé als op het werk. Geen to do lijsten meer of nog meer verplichte herinneringen in je hoofd bewaren…

Een ander onderdeel is effectieve communicatie. Hoe vertel ik mijn eigen mening of idee vanuit mijn gevoel als het voor mij lastig is om te communiceren en is het voor mij werkelijk zo belangrijk om zo met anderen bezig te zijn? De rode draad binnen de leergang is zoals eerder beschreven: Er bestaat geen goed of fout (contemplatieve/boeddhistische psychologie). Je kunt het de volgende keer anders doen door vanuit jezelf te handelen i.p.v. je letterlijk 'in-te-leven' in de ander. Want dan verlies je zoveel energie. Het leren maken van de juiste keuzes die dan goed voor je voelen, hier en nu belevingen en bewustwording is een logisch onderdeel van de individuele leergang.

Persoonlijke situaties die in je leven zijn voorgevallen en de mogelijke lasten die je hiervan in het heden ondervindt komen ook ruimschoots aan bod om je uiteindelijke doelen te bereiken. Ook je kwaliteiten om je sensitiviteit te gebruiken worden dan veel helderder als de mist is opgetrokken… Ook leer je een specifieke en effectieve methode waarin je stap voor stap minder geraakt zal worden door de prikkels van buitenaf. Je leert meer vanuit je centrum te ervaren en te zijn. Onze ervaring laat zien dat er een groot verschil bestaat tussen Hoog Sensitiviteit en Hoog Sentimentaliteit. Uiteindelijk is het de bedoeling de sensitiviteit die je in jezelf herkent vorm te geven in je leven. Hierbij zal je merken dat er ook minder hechting ontstaat voor dat wat rondom je heen is. Je komt als het ware 'losser' van de buitenwereld, omdat je binnenwereld een feit wordt. 

Hoe maak ik nou de juiste keuzes in situaties voor mezelf? Ook daar staan we bij stil indien dat van toepassing voor je is, middels de nieuwe 'vier talen' techniek.

'Als je de wereld ziet, ben jij er niet,' is een mooie uitspraak die in het kort de last van een HSP vertaalt. Ben je namelijk met je aandacht in de wereld, dan ben je 'uit jezelf weggegaan'. je bent niet meer 'thuis' in jezelf en daardoor 'inbraakgevoelig'. Met alle gevolgen van dien. De specifieke techniek die we de 'Binnenwereld-Buitenwereld techniek' noemen, zorgt voor het aanleggen van je eigen basis, je eigen centrum om van daaruit kracht, creativiteit en warmte te zijn… Je leert je eigen passende levenshouding kennen, en leven.

Vergelijkbaar zijn er individuele leergangen voor bijvoorbeeld eetstoornissen, fibromyalgie en diegenen die 'op zoek zijn naar zichzelf' in algemene zin. Informeer voor verdere informatie betreffende je specifieke situatie.

Gemiddeld genomen zijn de bezoekfrequenties 1 x per twee weken daar de praktische kant ook moet worden toegepast in het dagelijks leven. Het voordeel is dat het ook kostenbesparend is zodat de leergangen voor vrijwel iedereen toegankelijk zijn.

Voor therapeuten of diegenen die een start willen maken voor een omscholing, bestaat er de leergang 'HSP Begeleider' welke twee maal per kalenderjaar wordt gegeven. Ben je therapeut en wil je hier meer over weten? Vraag dan de folder aan via ons contactformulier.

Wil je een vrijblijvend (gratis) individueel kennismakingsgesprek? We hebben regelmatig kennismakingsmiddagen waarbij je op afspraak een individueel en vrijblijvend gesprek krijgt. Hierin wordt de individuele leergang verder toegelicht en kun je al je vragen stellen. Tevens verkrijgen wij meer informatie betreffende je specifieke situatie.

Neem voor een afspraak telefonisch contact met ons op: 

Algemeen nummer 0227-608959.

Je bent van harte welkom!

 

beyourself.jpg

 

Voor wie?

Over het algemeen kunnen de individuele leergangen ingezet worden voor de volgende klachten:

 • Omgaan met klachten omtrent hooggevoeligheid
 • Omgaan met spanningen (nervositeit, angsten en fobieën) 
 • Omgaan met stress en stress situaties (werk, familie e.a. situaties)
 • Burnout
 • ADHD
 • CVS/ME
 • Gilles de la Tourette
 • Verwerken van een trauma
 • Afleren van ongewenst gedrag
 • Oplossen van slaapproblemen (slapeloosheid)
 • Faalangst en andere angsten (bijvoorbeeld examenvrees)
 • Negatief zelfbeeld en vergroten van zelfvertrouwen
 • HSP (Hoog Sensitieve Personen), Hoe maak ik gebruik van mijn kwaliteiten als HSP? Hoe ga ik met mijn hooggevoeligheid om in mijn leven?
 • Neerslachtigheid en depressiviteit
 • Eetstoornissen zoals anorexia, boulimia en BED, dwangstoornissen, rituelen en identiteitsstoornissen.
 • Hyperventilatie
 • Oplossen van seksuele problemen
 • Opheffen of verzachten van diverse lichamelijke klachten
 • Werken aan relatie(s) en effectieve communicatie
 • Opheffen of verzachten van pijn (reuma, fibromyalgie, migraine enz.)
 • Verbeteren van concentratie en geheugen (studie-, werk-, sportprestatie)
 • Algehele denkproblematiek
 • Trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden
 • Inzicht(en) krijgen in de eigen 'persoonlijkheid' en mogelijkheden; 'Bewust Zijn in het Hier en Nu'
 

Onafhankelijk onderzoek en effectiviteit

In 2017 heeft mevr. N. van Stiphout van de Fontys Hoge School Sociale Studies als afstudeerproject binnen Instituut EszenzZ een onafhankelijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de individuele leergang op langere termijn. Tevens werd er ook gekeken naar de versterking van de eigen kracht van ex-cliënten op langere termijn.

Onze vraag was met name: 'Hoe zijn de effecten van een gevolgde afgeronde individuele leergang na zes maanden tot twee jaar na afronding bij alle ex-cliënten over een bepaalde periode?  

We willen een beknopte slotconclusie van het in totaal 65 pagina's tellend onderzoek publiceren zodat je een idee hebt van de effectiviteit van de individuele leergang. Een belangrijke conclusie was tevens: blijf ook na de afronding van de leergang oefenen en maak het een deel van je levenshouding! 'Bewust-er-zijn' is dus net als tanden poetsen... 

Medio 2017 kwam het eindresultaat na enkele maanden onderzoek:

Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen.

In dit hoofdstuk worden de hoofdvraag en deelvragen beantwoord en daarmee de conclusie getrokken, met als basis de voorafgaande resultaten. De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de deelvragen. Nadat de hoofdvraag beantwoord is worden er aanbevelingen gedaan voor het centrum en instituut eszenzz met betrekking tot de individuele leergang ‘Leven met hooggevoeligheid’.

Deelvraag 1: Op welke manier was de eigen kracht van de ex-cliënten verzwakt voordat zij aan de individuele leergang ‘Leven met Hooggevoeligheid’ begonnen?

Uit de resultaten blijkt dat van alle respondenten de eigen kracht verzwakt was voor de individuele leergang. In de interviews is er op verschillende manieren gevraagd op welke manier de eigen kracht verzwakt was. Omdat in dit onderzoek onder de eigen kracht ook de manier van omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek valt, vallen daarom alle genoemde klachten met betrekking tot de hooggevoeligheids-problematiek die genoemd zijn in de resultaten ook onder de verzwakte eigen kracht. De eigen kracht van de respondenten was op de volgende manieren verzwakt: De respondenten hadden last van een burn-out of burn-out gerelateerde klachten, ze hadden verminderd of geen zelfvertrouwen en konden het kanaal van openwaarneming niet uitzetten.

Daarnaast namen ze emoties van anderen over en paste ze zich aan anderen aan. In relaties werden ze overweldigd en ze hadden moeite om eigen kracht te hebben in verschillende contexten van het leven. De ex-cliënten ervoeren psychische overbelasting door het werk en hadden geen balans tussen werk en privé. Daarnaast ervoeren zij geen acceptatie, herkenning en erkenning. Zij hadden moeite met het stellen en aangeven van grenzen en ten slotte hadden ze last van intense emoties en stress.

Bovenstaande klachten met betrekking tot de verzwakte eigen kracht komen overeen met de manier waarop de eigen kracht van HSP’s verzwakt zou zijn volgens de literatuur in het theoretisch kader. De belangrijkste behoeften van een HSP met betrekking tot de eigen kracht waren allemaal van toepassing bij de ex-cliënten.

De conclusie is dat door de lasten van de hooggevoeligheidsproblematiek de eigen kracht van een hooggevoelig persoon verzwakt wordt. In mindere mate werden de volgende manieren genoemd waarop de eigen kracht verzwakt was: De respondenten hadden het gevoel dat ze geen eigen identiteit hadden, ze twijfelde aan hun kwaliteiten en talenten en konden zich staande houden met ‘horten en stoten’. Ze hadden angsten, vertoonden sociaal wenselijk gedrag en waren niet assertief. De ex-cliënten waren afhankelijk van anderen, ze ‘hadden gewoon geen eigen kracht’ en hadden een chaos aan gedachten. De respondenten waren geïnfecteerd met het buitenwereld virus, hadden suïcidale gedachten en lieten zich meevoeren door de omgeving.

Deze klachten kwamen naar voren wanneer er met een openvraagstelling bij de respondenten gevraagd werd naar hoe hun eigen kracht verzwakt was. De antwoorden passen bij de beschrijving van het begrip eigen kracht in dit onderzoek. De respondenten hadden niet het vermogen om het leven of situaties waarin zij verkeerden optimaal vorm te geven of de problematieken die zij hadden op te lossen of draagbaar te maken, voor de individuele leergang. Dit doordat zij nog niet om konden gaan met hun hooggevoeligheidsproblematiek. Daarentegen is de koppeling met het leren omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek en de eigen kracht door de onderzoeker op basis van literatuuronderzoek gemaakt. Dit is niet expliciet als klacht benoemd door de ex-cliënten zelf voor de individuele leergang.

Deelvraag 2: Op welke manier leerden de ex-cliënten met betrekking tot de individuele leergang ‘Leven met Hooggevoeligheid’ beter om te gaan met hun hooggevoeligheidsproblematiek?

Uit de resultaten van de geanalyseerde data blijkt dat alle respondenten door de individuele leergang geleerd hebben beter om te kunnen gaan met hun hooggevoeligheidsproblematieken. Doordat de lasten gereduceerd zijn door de individuele leergang kan geconcludeerd worden dat de individuele leergang de ex-cliënten heeft geleerd beter om te leren gaan met hun hooggevoeligheidsproblematiek.

De ex-cliënten geven aan dat zij hier beter mee hebben leren omgaan door het verkrijgen van kennis over de problematieken, deze kennis kregen zij bij andere hulpverlening niet. Ook hebben ze door de individuele leergang zelfkennis gekregen en zijn bewuster gaan leven. Voor het leren beter om te gaan met de hooggevoeligheidsproblematiek heeft de individuele leergang oefeningen ontworpen en aangeleerd aan de respondenten, die zij zelfstandig thuis kunnen blijven herhalen. Dit zijn de oefeningen die beschreven zijn in het theoretisch kader. De oefeningen sluiten aan op de klachten die de respondenten voor de individuele leergang hadden.

De belangrijkste aspecten van de klachten en de oefeningen komen namelijk overeen, zo ook de literatuur over de hooggevoeligheids-problematiek, de individuele leergang en de geanalyseerde data in de codeboom. Door het goed toepassen van de oefeningen in het dagelijks leven wordt het grootste deel van de klachten gereduceerd. De belangrijkste aspecten van de oefeningen, zoals beschreven in het theoretisch kader, hebben er voor gezorgd dat de klachten gereduceerd zijn. 

Deelvraag 3: Welke aspecten van de begeleiding met betrekking tot de individuele leergang ‘Leven met Hooggevoeligheid’ hebben een positieve  invloed gehad op de ervaren eigen kracht van de ex-cliënten na afronding van de begeleiding?

Nadat geconcludeerd is dat de eigen kracht van alle respondenten versterkt is door het volgen van de individuele leergang, is er aan de respondenten gevraagd welke aspecten hier positief aan bijgedragen hebben. In de codeboom in bijlage 2 is te zien hoe vaak ieder aspect genoemd is.

Uit de geanalyseerde data kan geconcludeerd worden dat de aspecten die een positieve invloed hebben gehad op de eigen kracht van de respondenten, de volgende aspecten zijn: De oefeningen Mr. Mind, Binnen-buitenwereld, Bewust-er-zijn en de aandachtsslang, noemden ze als positieve aspecten en ook de meditatie-, muziek-, mindfullness- en ademhalingsoefeningen werden genoemd. Het doen van de oefeningen zelf was ook een positief aspect.

De respondenten vonden het fijn zoveel oefeningen te doen. Hoe meer ze de oefeningen deden, hoe minder klachten ze hadden. Daarnaast vonden de respondenten de begeleiding erg persoonlijk en vonden ze het daarbij prettig dat het individueel was. Ze hebben aan alle aspecten van de leergang iets gehad en vonden het prettig dat de begeleiding werd aangeboden door een ervaringsdeskundige. Naast de kennis die ze op hebben gedaan over de hooggevoeligheidsproblematiek hebben de respondenten ook veel zelfkennis en zelfontwikkeling verkregen door de begeleiding.

Hierbij vonden ze het fijn om met de opgestelde doelen te werken. Sommige momenten werden ook als confronterend benoemd maar dat was uiteindelijk ook een positief aspect. Naast de oefeningen hielp het luisterend oor van medewerker en oprichter A. van Staveren, bleef de stem van de medewerker en oprichter en zijn uitspraken dagen hangen, hielp het uitredeneren wat medewerker en oprichter deed en hielp het boek van medewerker en oprichter A. van Staveren. Daarnaast werd als positief aspect genoemd dat de medewerker en oprichter geen oordeel had.

Door de leergang kregen de respondenten een nieuwe levenshouding, (h)erkenning en acceptatie. Bovenstaande gegevens sluiten aan bij het antwoord op deelvraag 2 omdat de eigen kracht versterkt wordt wanneer de ex-cliënten beter leren omgaan met de hooggevoeligheids-problematiek. Bovenstaande positieve aspecten hebben bijgedragen aan het versterken van de eigen kracht opzich. Daarnaast hebben de aspecten ook bijgedragen aan het leren omgaan met de hooggevoeligheids-problematiek en ook daardoor de eigen kracht versterkt.

Antwoord op de hoofdvraag ‘Op welke manier hebben de ex-cliënten door het volgen van de individuele leergang ‘Leven met Hooggevoeligheid’ op lange termijn (zes maanden tot twee jaar na afronding van de individuele leergang) beter leren omgaan met hun hooggevoeligheidsproblematiek en zo hun eigen kracht beter leren benutten?’ 

Uit de resultaten van de geanalyseerde data en uit de antwoorden op deelvraag 1 en 2 kan geconcludeerd worden dat alle respondenten op lange termijn beter kunnen omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek en sterker in hun eigen kracht staan. Dit komt door de positieve aspecten beschreven in deelvraag 3. Belangrijk hierin is dat de ex-cliënten de hooggevoeligheidsproblematiek en zichzelf beter zijn gaan leren begrijpen en bewuster zijn door de verkregen kennis van de individuele leergang. Daarnaast hebben de respondenten oefeningen aangeleerd gekregen tijdens de leergang, zoals beschreven in deelvraag 3, waardoor zij beter hebben leren omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek en hun eigen kracht versterkt is.

Deze oefeningen kunnen zij na afronding van de leergang zelfstandig doorzetten. Dit gaat daarentegen alleen wanneer hun zelfdiscipline groot genoeg is en hun gedragspatronen gereduceerd. Hoe intensiever de respondenten de oefeningen doen des te beter zij kunnen omgaan met de hooggevoeligheidsproblematiek en des te sterker hun eigen kracht is. Wanneer op lange termijn de kennis vergeten of losgelaten wordt of de oefeningen niet vaak genoeg gedaan worden kunnen de klachten weer toenemen en zwakt hierdoor de eigen kracht weer af. 

Uiteraard zijn we zeer content met deze uitslag! Tevens ook leerzaam om te doorzien dat het doorzetten van de nieuwe levenshouding een must is op lange termijn en dat geven we alle cliënten met extra nadruk mee. Dan pas ontstaat de diepgaande persoonlijke vrijheid die we verlangen en die we binnen onze organisatie zo graag wensen voor onze cliënten. 

 

Kosten en vergoedingen

Kosten

De kosten voor de individuele leergang zijn per bijeenkomst van maximaal anderhalf uur 90,00 euro. Inclusief (intensieve) oefeningen en opdrachten en controle of begeleiding tussen de sessies in.

Gemiddeld vinden sessies eens per twee weken plaats, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Uiteraard wordt alle informatie uitgewisseld tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vergoedingen

Sinds 1 januari 2020 zijn we vanwege verschillende redenen niet meer aangesloten bij beroepsverenigingen en daardoor worden individuele behandelingen bij Antoine van Staveren niet meer deels vergoed door de zorgverzekeraar.

Door de stijgende zorgpremies en overige kosten zien we dat veel mensen er steeds meer voor kiezen zich niet aanvullend te verzekeren. Het daadwerkelijke jaarlijkse voordeel om aanvullend te verzekeren wordt na een simpel rekensommetje voor veel mensen steeds kleiner. Gemiddeld genomen bezoek je ons slechts eens per twee weken, wat de kosten natuurlijk aanzienlijk drukt. Uiteraard wordt er in de tussentijd thuis geoefend en wordt er vaak contact gehouden met ons (kosteloos).

Voor ons zelf geeft het meer tijd, ruimte, vrijheid en diverse middelen om met volledige passie dat werk te doen wat we graag willen doen.

Uiteraard zijn er collega's in ons gezondheidscentrum EszenzZ Centre die wel aangesloten zijn bij beroepsverenigingen en waarbij gedeeltelijke vergoeding wel mogelijk is. 

Voor diegenen die geen financiële middelen hebben, voorzien wij in het life for life project. Per situatie worden de mogelijkheden bekeken.

Soms zijn er wel mogelijkheden voor vergoedingen:

Via de werkgever

Een individuele leergang is zeer geschikt bij (preventie van) overspanningklachten en burn out bij een (hooggevoelige) medewerker. Iets wat veel voorkomt in Nederland en zeker bij Hoog Sensitieve Persoenen (HSP). Onze EszenzZ methode is effectief en dat heeft onafhankelijk onderzoek (zie onze website) aangetoond. In veel gevallen is er sprake van ziekte vanwege stress of burn out. De werkgever kan er voor kiezen om mee te betalen aan je individuele begeleiding en herstel. Door de juiste begeleiding kun je straks veel gezonder en krachtiger terug op je werkplek integreren en heeft ook de werkgever daar profijt van. Het bespaart de werkgever veel geld. De bedrijfsarts moet vaststellen dat een deel van jouw klachten ook werkgerelateerd zijn. Vervolgens ben je zelf vrij jouw hulpverlener te kiezen, ook al zeggen sommige werkgevers van niet.

Via de Arbo-dienst van het bedrijf

Bijvoorbeeld in het kader van burn out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via PGB

Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal situaties de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Misschien kun je met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. 

Vanuit een opleidingsbudget, jouw POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan)

Meestal reserveert de werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In sommige CAO’s is dat zelfs verplicht.

Dit budget mag je gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling, als je kan aantonen dat dat ten goede komt van jouw werkprestaties. 

 

Mind control.jpg