Instituut EszenzZ
 
Togetherlogo.png

Wat is de EszenzZ methode?

De individuele training voor Hoog Sensitieve Personen en andere cliënten gebeurt middels de EszenzZ methode die rond 2004 al vorm begon te krijgen en die sinds 2007 ook in groepen voor professionals wordt gegeven om ook in andere praktijken klachten omtrent met name hooggevoeligheid te kunnen behandelen. Zo is er in Nederland een HSP Begeleiders Netwerk (HSPBN) ontstaan. 

Deze methode begeleidt onder andere hooggevoelige personen van een begin tot een toetsbaar einde in de basislasten omtrent het hooggevoelig zijn. Door persoonlijke ervaringen, en door veel geleerd te hebben van de duizenden trainingsbijeenkomsten met cliënten zijn er nieuwe technieken ontstaan en uitvoerig getest. Dergelijke technieken dragen bij aan een effectieve omgang omtrent de hooggevoelige lasten. Hierdoor is er een eigen zienswijze en werkwijze ontstaan. Er wordt veel gebruik gemaakt van verhalen en metaforen, omdat hooggevoeligen veelal uitstekende beelddenkers zijn. Ook wordt er veel praktisch geoefend en bestudeerd. Deze eigen zienswijze wordt de cliënt uitgelegd en getoond en direct door de cliënt onderzocht in de eigen beleving. Niets aannemen, maar zelf onderzoeken. 

Er zijn diverse technieken binnen deze methode gegroeid, waaronder de belangrijke ‘binnenwereld-buitenwereld’ techniek, de drie belevingsgebieden (Hier & Nu), de verdwijningstekening, de aandachtsslang, het illusoire persoontje ‘Mister Mind’, de activiteitenlijn (een juiste planning en structuur aanbrengen), de aandacht en resultatentekeningen, het eigen domein (grenzen leren aangeven), effectieve communicatie en de vier talen (juiste keuzes maken), luisteren naar het innerlijk kind.

De methode is niet statisch, maar ‘leeft’ en wordt telkens verbeterd en uitgebreid met nieuwe belangrijke technieken. Ook krijgen professionals de kans zich hierin verder bij te scholen in losse workshops.

Om een stukje over deze zienswijze duidelijk te maken kun je de video hieronder bekijken van een samenvatting van een lezing van Antoine van Staveren in de Metaal Kathedraal in Utrecht.

Hierin gaan we altijd uit van de voorgenoemde basis. Het zorgt voor een belangrijke draagkracht in de training. Daarbij wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de mentaal-emotieve training (MET) die op deze website inzichtelijk wordt gemaakt. De ingrond, de rode draad binnen het geheel is de visie vanuit de contemplatieve psychologie, ook wel de boeddhistische psychologie genoemd. Tevens komen er veel aanreikingen vanuit de Advaita Vedanta in de leergangen terug ter bevordering van zelfonderzoek op diverse vlakken binnen onszelf. 

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Neem dan gerust even contact met ons op.

 

Samenvatting lezing Metaal Kathedraal